Nytt

EU har vedtatt en rammeavtale som pålegger medlemslandene lover mot rasisme og fremmedhat. Det er uklart om nasjonale hat- og diskrimineringslover er dekkende. Det kan bli EU-domstolen som foretar en grenseoppgang. Muligheten er til stede for at det kan bety en innsnevring av ytringsfriheten.

Det skriver advokat Jacob Mchangama i tenketanken Cepos på sin blogg i Berlingske.

Rammeavtalen nevner nemlig distribusjon av skrifter, bilder og annet materiale. Også Holocaust-benektelse er nevnt.

Rammeafgørelsen, der er stort set ukendt i offentligheden, forpligter EU-landene til inden 28. november 2010 at kriminalisere bl.a.:

(a) offentlig tilskyndelse til vold eller had rettet mod en gruppe af personer eller et medlem af en sådan gruppe, der er defineret under henvisning til race, hudfarve, religion, herkomst eller national eller etnisk oprindelse

b) udførelse af en handling som nævnt i litra a) i form af offentlig udbredelse eller distribution af skrifter, billeder eller andet materiale

Også visse former for holocaustbenægtelse skal gøres strafbare. Rammeafgørelsen medfører endvidere, at EU-landene forpligter sig til at straffe personer, der via eksempelvis Internettet fremsætter ytringer i strid med rammeafgørelsen, uanset om personen har offentliggjort ytringerne i et andet land.

EUs snigangreb på ytringsfriheten

RÅDETS RAMMEAFGØRELSE 2008/913/RIA
af 28. november 2008
om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af
straffelovgivningen