Nytt

Oljefondet har ikke bare krypet med 633 milliarder i fjor, det sitter også på 900 investerte milliarder som ingen i dag er i stand til å anslå verdien av. Det skriver Dagens Næringsliv. Det burde vært toppoppslag i nyhetene, men det kan virke som om nyheten er så dårlig at man nekter å forholde seg til den.

Finansminister Kristin Halvorsen lot i går som om vi bare var nede i en bølgedal. Oppgangen kommer, gi tål, var budskapet. Men hvor lenge er det til, og hva har skjedd i mellomtiden?

Investeringene det er snakk om:

Dette omfatter blant annet boliglån til amerikanske forbrukere, obligasjoner i konkurstruede bedrifter og kreative finansielle instrumenter.

Verdipapirene har en ting felles: I dagens marked finnes det ikke kjøpere. Derfor er verdien også høyst usikker, skriver DN.

-Bekymringsfullt
Førsteamanuensis Egil Matsen ved NTNU er bekymret over at rundt en tredel av oljefondets aksjer og obligasjoner er av denne typen:

– Det gir grunn til ettertanke om hva som er den reelle verdien. Det er bekymringsfullt at det er en så stor andel som det ikke finnes markedspriser på, sier han til avisen.

Kredittanalysesjef Pål Ringholm i First Securities sier at oljefondet må regne med at enkelte utstedere av obligasjoner vil gå overende fremover.

– En ting er at det ikke lenger finnes noe marked. Man må også regne med at det vil bli et betydelig antall konkurser, både på selskapsnivå og for verdipapirer, fremover, sier Ringholm til avisen.


900 usikre milliarder i oljefondet