Sakset/Fra hofta

Norges Banks hovedkvarter i Oslo. Foto: Mahlum / Wikimedia Commons.

Avisene flommer over av notiser om statsbudsjettets forskjelligste detaljer, som om ikke langt over nitti prosent av budsjettet var spikret på grunn av lovmessige forpliktelser. Det går litt mindre penger hit og litt mere dit.

Men det er ikke så mye oppmerksomhet omkring den aller viktigste informasjonen:

Statsbudsjettet ville hatt et kjempemessig underskudd dersom regjeringen ikke hadde brukt masse oljepenger. I et budsjett som er på omlag 1400 milliarder kroner, noe over en kvart million pr. innbygger i Norge, kommer ca. 230 milliarder kroner fra oljefondet.

Omtrent hver sjette krone som staten bruker, dekkes altså inn takket være en stor beholdning av verdipapirer. Det betyr at Norge ikke er i nærheten av å klare å dekke inn løpende utgifter med verdien av det landet produserer.

Vår kollektive adferd er med andre ord å sammenligne med en slabbedask som har mye penger i banken.

Problemet er at de finansinntektene vi i dag regner med som en selvfølge, kan tørke inn dersom konjunkturene endrer seg. Noen geopolitiske rystelser av den typen som historien trekker opp av hatten fra tid til annen, er alt som skal til.

Det er naturligvis ikke noe galt i å bruke av finansformuen, men alminnelig finansiell fornuft tilsier at den skal benyttes til investeringer, som kan bidra til bedre økonomi i fremtiden.

Er det dét vi gjør?

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!