Nytt

Australias utenriksminister sier regjeringen vil utebli fra Durban II-konferansen, hvis det ikke skjer en drastisk endring av sluttdokumentet. Tendensen til antisemittisme må fjernes.

«If we form the view that the text is going to lead to nothing more than an anti-Jewish, anti-Semitic harangue, an anti-Jewish propaganda exercise, Australia will not be in attendance,» Foreign Minister Stephen Smith told parliament.

Australia threatens to quit Durban 2 anti-racism meet