Sakset/Fra hofta

En jødisk dansk gutt forteller i et leserbrev at han nå forstår hva foreldrene mente da de ba ham gå stille i dørene med at han er jødisk.

DET er nok almindeligt at have identitetsspørgsmål, når man er 15 et halvt år. Men som dansk-israeler, står man også med et nationalitetsspørgsmål. Desværre er det ikke alt ved min identitet, der er frivilligt og op til mig. Mine forældre har altid rådet mig til at gå stille med dørene, og som lille forstod jeg det ikke. Hvorfor måtte venner med anden etnisk baggrund snakke løs om deres nationalitet? Gradvis blev jeg klogere. Jeg forstod, at mange mennesker har noget imod israelere, og nogle direkte hader dem. Hizb-ut-Tahrir har sågar lavet en liste over jøder, der skal dræbes. Dog troede jeg aldrig helt, at disse personer mente det, når de gav udtryk for, at jøder var roden til alt ondt. At de mener det, gik dels op for mig nytårsdag ’08, hvor min bedstemor i Israel fortalte, at to israelere var blevet skudt i Odense, dels fordi jeg på det seneste har måttet vænne mig til trusler alene på grund af min nationalitet. Jeg har ligefrem fået at vide, at der var et tæskehold efter mig. Det er absurd, at folk, der fl ygter fra forfølgelse, selv vælger at udsætte andre for det. Navnlig i et land som Danmark, hvor samfundet bygger på, at der skal være plads til alle, og uenighed udtrykkes via diskussion. Nogle retfærdiggør det med, at Israel laver en masse lort, og til det er der kun at svare: ja, det gør de! Og det er meget komplekst og de er ikke alene! Kina, Rusland, en række arabiske lande etcetera er langt mere brutale, men ingen af disse borgere må skjule deres nationalitet af hensyn til deres sikkerhed. Skal vi bare acceptere, at det er nødvendigt, at der står adskillige politibetjente foran synagogen i Krystalgade, fordi nogle mennesker ikke respekterer et helt folkeslag på grund af et område, der er mindre end Jylland? WA oplyser kun skribentens fornavn, fordi hans forældre ønsker at beskytte ham mod flere trusler.

Jonathan

Trusler

NU har jeg hørt Bent Lexner udtale sig i radioen og en anden jøde udtale sig i Aftenshowet om, hvordan det er at tilhøre Det mosaiske Troessamfund i Danmark. Jeg er dybt rystet. Er det virkelig muligt, at borgere i Danmark overfalder, spytter og kommer med tilråb til andre borgere i Danmark, fordi de tilhører et andet trossamfund? Vi taler om mennesker, hvis slægt har boet her i århundreder, som er en integreret del af det danske samfund, som ikke kræver særhensyn, og som i øvrigt bare passer deres dont og stilfærdigt ønsker at dyrke deres tro. Vi har religionsfrihed i Danmark – enhver har ret til at være salig i sin egen tro. Det er ikke troen, der er kriteriet for at være borger i Danmark. Hvis en eneste borger føler sig nødsaget til at forlade Danmark, fordi han/hun ikke kan føle sig tryg, må vi alle skamme os så inderligt, for så har vi svigtet noget fundamentalt menneskeligt.

Birgitte Nørgaard, lektor.

Weekendavisen 23. jan 09