Nytt

Det er viktig for ytringsfriheten av den nye blasfemiloven blir stanset, sier generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Nils E. Øy til Dag og Tid.

Det gikk lang tid før norske medier oppdaget betydningen av lovforslaget, som ble lagt frem på en pressekonferanse fredag før jul. Man må rope høyt for å bli hørt, sier Øy. Det kan se ut som offentligheten nå har fått øynene opp for lovforslaget om å beskytte religiøse følelser eller trossetninger.

Nils E. Øy er generalsekretær i Norsk redaktørforening. Han meiner det er særs viktig å få stogga utvidinga av paragraf 185.

– Men om saka er så viktig, er det ikkje underleg at det gjekk så lang tid før dei store media tok i saka og at dei gjer så lite av henne?

– Det er mange år sidan eg slutta å undra meg over norske medium. Det meste vert styrt av tilfellet, slik er det berre. Nokon må ropa svært høgt, skal noko verta høyrt. Då heile proposi­sjonen om endringa av straffelova vart lagd fram på ein pressekonferanse, var det mange frå pressa til stades, men svært få som forstod delen om utvidinga av paragraf 185. Såleis har det vorte.

Redsla for religionskritikk

Støtt kampanjen Nei til straff for religionskritikk.