Nytt

Tariq Ramadan blir intervjuet av Frank Rossavik i Litteraturhuset i Oslo, fredag 23. januar kl. 1900. Tema: Å være europeisk muslim.

Hvordan vil det se ut når muslimene og Europa forsones?