Nytt

Taliban har rykket frem i den en gang turistbesøkte Swat-dalen, og fylt vakuumet som oppsto da pakistanske soldater ble flyttet til grensen mot India. De kontrollerer nå 80 prosent av dalen. En tredel av dalens 1,5 million innbyggere har flyktet. Fra midten av januar får ikke lenger jenter gå på skole.

Swat ligger utenfor de såkalte Føderale administerte stammeområdene, FATA, som støter opp til Afghanistan og Taliban og Al Qaida har tidligere ikke hatt forfeste her.

Det er påfallende hvor liten oppmerksomhet Talibans fremrykking får i mediene, for det har direkte relevans både for Pakistans fremtid og innsatsen i Afghanistan. Fra Swat er det bare 16 mil til Islamabad.

Når man leser om den pakistanske ledelsens håndtering, både av Taliban, terror og forholdet til India, får man følelsen av å lese om en stat som ikke lenger henger sammen. Pakistan gir et skinn av en nasjona med en enhetlig stat, men er det ikke.

Man begår alle de feil som det er mulig å begå: inngår fredsavtale med Taliban og lar fienden ruste opp og befeste sin posisjon og øke angrepene inn i Afghanistan. Denne ekspansjonen begynte for drøyt to år siden under Pervez Musharraf. Nå utgjør Taliban snart en direkte trussel mot Islamabad. Bomben mot Marriott Hotel var et forvarsel.

Det utrolig er at det skjer med bare noen tusen mann. At så få kan utrette så mye, sier noe om hvor svak staten er.

«You can’t imagine how bad it is,» said Muzaffar ul-Mulk, a federal lawmaker whose home in Swat was attacked by bomb-toting assailants in mid-December, weeks after he left. «It’s worse day by day.»
..
Militants began moving into the lush mountain ranges around Swat Valley about two years ago, and it is now too dangerous for foreign and Pakistani journalists to visit. Interviews with residents, lawmakers and officials who have fled the region paint a dire picture.

A suicide blast killed 40 people Sunday at a polling station in Buner, an area bordering the valley that had been relatively peaceful. The attack underscored fears that even «settled» regions, presumed to be under government control, are increasingly unsafe.

The 3,500-square-mile Swat Valley lies less than 100 miles from Islamabad, the capital.

A senior government official said he fears there could be a spillover effect if the government lost control of the valley and allowed the insurgency to infect other areas. Like nearly everyone interviewed, the official requested anonymity for fear of reprisal by militants.

40 drept i ett angrep søndag – dette ligger langt utenfor Gaza-lyskasterne, og området er for farlig for journalister. Men det er neppe noen unnskyldning for å ignorere det som geoplitisk er av stor betydning. Den humanitære siden er også betydelig. Det innføres et terrorregime av verste Taliban-karakter. Hvordan vil det påvirke befolkningen? En del vil bli rekruttert.

Officials estimate that up to a third of Swat Valley’s 1.5 million residents have left. Salah-ud-Din, who oversees relief efforts in Swat Valley for the International Committee of the Red Cross, estimates that 80 percent of the valley is now controlled by the Taliban.

The militants in the valley are led by Maulana Fazlullah, a cleric who rose to prominence through radio broadcasts demanding the imposition of a harsh brand of Islamic law. His appeal tapped into widespread frustration with the area’s inefficient judicial system.

Most of the insurgents are easy to spot with their long hair, beards, rifles, camouflage vests and running shoes. They number at most 2,000, according to people who were interviewed.

In some places, a handful of insurgents can control a village. They rule by fear: beheading government sympathizers, blowing up bridges and demanding that women wear burqas.

Ingenting er hellig – selv ikke de døde

Det er grunn til å merke seg terroristenes fremgangsmåte: de innfører diktatur over folks levevis, ut fra religonen, men viser samtidig ingen respekt for motstandere, som ikke kan vanæres og ydmykes sterkt nok. Det samme gjelder Hamas i Gaza, i deres behandling av Fatah og israelske soldater.

They have also set up a parallel administration – including courts, taxes, patrols and checkpoints – according to lawmakers and officials. And they are suspected of burning scores of schools for girls.

In mid-December, Taliban fighters killed a young member of a Sufi-influenced Muslim group who had tried to raise a militia against them. The militants later dug up Pir Samiullah’s corpse and hung it for two days in a village square – partly to prove to his followers that he was not a superhuman saint, a security official said on condition of anonymity.

A lawmaker and the senior Swat Valley government official said business and landowners had been told to give two-thirds of their income to the militants. Some local media reported last week that the militants have announced a ban on female education effective in mid-January.

Planlagt

Den pakistanske hæren gjorde akkurat det Mumbai-bakmennene hadde planlagt: soldatene ble flyttet fra FATA og Swat-dalen til den østlige grensen. Kanskje har det også vært folk innenfor statlige organer som har deltatt i planleggingen.

Den kjente journalisten Ahmed Rashid sier: terroristene holder seg ikke til noen avtale, de rykker frem uansett.

«The terrorists’ aim in Mumbai was precisely this – to get the Pakistani army to withdraw from the western border and mount operations on the east,» said Ahmed Rashid, a journalist and author who has written extensively about militancy in the region.

«The terrorists are not going to be sitting still. They are not going to be adhering to any sort of cease-fire while the army takes on the Indian threat. They are going to occupy the vacuum the army will create.»


Taliban moving in as Pakistan moves troops east

Nahal Toosi, Associated Press