Gjesteskribent

President Mahmoud Ahmadinejad holdt tirsdag en tale, referert av IRNA, hvor han klart profilerer sitt verdensbilde: sionistene er verre enn nazistene, for Gaza er det virkelige Holocaust. Det er de slappe internasjonale aktørene som hindrer at noe blir gjort: Sikkerhetsrådet, FN, Den arabiske liga og selvsagt USA. Hva skal palestinerne gjøre: de skal bli martyrer.

Ahmadinejad kunne tilføyd: «For enden er nær», og det er nesten det han sier når han avslutter: «victory of the oppressed, as promised by God, is near.» Men det er altså hvis menneskene, dvs. palestinerne, forstår hva de må gjøre – og blir martyrer, dvs. selvmordsbombere.

Det er ikke noe vanvittig eller tullete over det Ahmadinejad sier. Det er ganske enkelt hva Iran mener og står for.

Ahmadinejad dekonstruerer hele det vestlige verdigrunnlaget når han angriper Holocaust:

The president underlined that the real Holocaust is taking place now in the Gaza Strip and Palestine. The president went on to call on the rest of the world not to hesitate in backing the oppressed Palestinians of Gaza.

Det leninistiske-åpenbaringsteologiske slår kraftig gjennom: Zionistene er de onde, og verdens herrer, de mektige som står som tilskuere gjør seg skyldig i arroganse. Palestinerne er noble og fromme. De er uskyldige, hvite som lam.

President Ahmadinejad lauded the heroic resistance of the noble Palestinian people being massacred by the savage Zionist occupiers. He said that innocent women, children and the pious have fallen victim to the Zionist criminals for nothing but attempts to assert their legitimate rights.

Under such circumstances, President Ahmadinejad said that the global arrogance [the United States] along with all other bullying powers, haven’t failed to support these inhuman atrocities through their silence.

De arrogante lar de onde sionistene begå sine forbrytelser, og det som nå skjer i Gaza er det virkelige Holocaust. Det historiske er ifølge Ahmadinejad en stor overdrivelse.

He underlined that the people of the world must understand right now in Gaza and Palestine, the real Holocaust is underway, adding that the message of the supreme leader of the Islamic revolution, Ayatollah Ali Khamenei, was the true reflection of the historic outcry of all oppressed peoples against injustice.

Den lidende uskyldige skal frigjøres, uretten skal nedkjempes. Ahmadinejad snakker som en bolsjevik, men minner oss like mye på hvor religiøs leninismen var.

The capitalists and Zionists along with their supporters are at the end of the road, and have no choice but to face annihilation,» the president said.

Et viktig trekk ved leninismen og Khomeinis shia-versjon er demaskering og avsløring av renkespill og svik. Sionistenes virkelige ansikt er avslørt.

«The U.S. administration and certain European governments should understand that their complicity in these crimes will be recorded by history,» he said, adding, «The Zionists, whose real face has been revealed for all, have no option but to respect the legitimate rights of other nations.»

Men visse vestlige medier er en passant – mottagelig for dette budskapet. Dagsrevyens innslag gir inntrykk av at det vi nå ser er israelernes virkelige natur.

Ahmadinejad setter inn angrepet mot såkalte forsvarere av menneskerettigheter. Ved å vise til manglende støtte til Gaza får han demonstrert vestlig dobbeltmoral, og det er et budskap mange i Vesten ellers sier seg enig i: utenriksminister Jonas Gahr Støre har gjort det til en hovedtanke at vi ikke lever som vi preker. Derfor mistet bla. USA respekt.

Ahmadinejad spiller på dette ømme punkt. Dessuten legger han inn et kjent tema fra frelseslære: verden skal reise seg mot forbryterstatene. De vil bli knust. Her han på forhånd sikret seg en moralsk blancosjekk.

The President said that the outcry of the oppressed in Gaza as well as other people in the region should be regarded as a warning to the mercenaries. If they refuse to halt their crimes, they will eventually have to confront all the other peoples of the world. Ahmadinejad said that the behavior of the Zionist regime is an insult to the dignity of humanity and disgraces the so-called advocates of human rights.

Gaza = Vietnam

Akkurat som venstresiden brukte Vietnam som mobiliseringssak, bruker Ahmadinejad Gaza. Den som har samvittighet kan ikke sitte stille. Det samme sier venstresiden i Norge. De skriver også ut moralske blancosjekker.

«The Gazans are on the frontline of the struggle against the atrocities and savagery of the Zionist criminals. The world should take every opportunity to render support to the people of Gaza,» he said.

Frontlinjen går ikke bare i Gaza, den går midt imellom oss, også der du befinner deg. Du må velge, hvilke side står du på? Slik argumenterte venstresiden på 70-tallet, og denne appellen ligger også under dagens dekning, som dårlig samvittighet.

Riktignok sier lederartikler og statsministeren at «vold avler vold», og inntar tilskuerens rolle. Men ved å definere seg ut og fordømme vold, blir det den som bruker mest vold som er mest å fordømme. Dette er ingen meningsfull analyse, bare føleri.

Ahmadinejad vet at det er slik, der for går han over hodet på lederne og appellerer til de unge:

In order to liberate Palestinians, the president also called on scientists and intellectuals, and especially the youth in Islamic regions, to cry out in protest and to maintain vigilance and readiness to help restore peace and security based on justice and spirituality.

Still konkrete krav, og bruk dem som rambukk. Egypt må åpne grensa. Det spiller ingen rolle om det er Hamas som stenger den innenfra. Et tilsynelatende humanitært krav har en politisk agenda, men det er det ingen som legger merke til.

Egypt should be urged to resume delivery of relief supplies for the women and children in Gaza, adding that lawyers should lodge complaints with the International Criminal Court to prepare the ground for bringing the criminals to justice.

Det såkale verdenssamfunnet er ikke rettferdig. Rettferdighet betyr umiddelbar handling, fordømmelse, enkle svar på kompliserte spørsmål. Bomber krever et svar: Ja, eller nei. Det var slik Einar Lunde spurte ut formann i Det mosaiske trossamfunn søndag: «Tar du avstand fra bombingen? «

Diplomati er krevende og komplisert fordi mange interesser er involvert, men for Ahmadinejad er spørsmålet kun: ja eller nei. Og mediene har stort sett sammfallende vinkel. Derfor fremstår Hosni Mubarak, Den arabiske liga, EU og Sikkerhetsrådet som kyniske opportunister.

Iran kan hylle seg inn i ultimative krav: full støtte til Gaza.Det er bare for Egypt å åpne grensen, hvis de ikke gjør det er det svik.

«With great urgency, I ask the Arab League, Arab and Islamic states and mainly Egypt, to carry out their duties and support the people of Gaza and prove that they have no affinity with the Zionist regime.»

Seier gjennom martyrium

Palestinerne vil seire hvis de omfavner martyriet. Det er budskapet til palestinerne.

Det er fordi Hamas har samme innstilling at Egypt ikke åpner grensen og det er derfor verdenssamfunnet ikke klarere fordømmer Israel. De vet at rakettene ikke er en protest fra en svakere part, men en provokasjon som begynte rett etter at okkupasjonen av Gaza tok slutt. Spillet handler om noe helt annet.

Ahmadinejad er ikke dum. Han vet akkurat hva han gjør, og han innkasserer poeng i den arabiske og muslimske verden, faktisk også i den vestlige, fordi venstresidens kvasireligiøse følelser og retorikk i betydelig grad er sammenfallende med Irans.


Ahmadinejad: Real Holocaust now taking place in Gaza