Kommentar

Hvordan kan det ha seg at venstresiden har forspilt så mye av sin moralske kapital? En skjellsettende begivenhet var den lunke holdningen til bosniakene og mer eller mindre åpne sympati for Serbia blant ytre venstre. En annen faktor, som strekker seg over et mye lengre tidsrom og er mer befengt, er sympatien med palestinerne, i en grad som gjorde at man forsvarte/forsto selvmordsbombere. Det gjør at man nå også har problemer med å fatte alvoret i internasjonal terror. Stort større fallitt er det neppe mulig å spille.

Det er beklagelig. Den demokratiske venstresiden kunne hatt en viktig rolle å spille i kampen mot eksterministisk terror.

Dennis Prager påpeker dette i en artikkel i det jødisk konservative Commentary på nett: What The World Owes Palestinians and The Left.

Palestinske selvmordsbombere tok alle muslimer som gissel, da de begikk selvmordene i religionens navn. Mange støttet aksjonene fordi det gikk ut over jøder. Men nå er våpenet vendt mot dem selv. Både i Irak, London og Egypt. Det gir noen tanker om hva som skjer når man godkjenner politisk vold selektivt.

Palestinian Muslims — no Palestinian Christians have committed a suicide bombing — have created a religious and moral basis for mass murder and did so within a worldwide religion with a billion adherents. When the Palestinians sent brainwashed young men to blow themselves up in Israeli buses, cafes and discos, they offered justifications that provided the basis for many others to do the same.

They said that blowing up Jews in Israel — of any age and in any location — was an act that glorified Allah, that one who engaged in such atrocities was a Muslim equivalent to a saint, and would be rewarded in heaven by many beautiful virgins. I do not know of any Muslim religious organization or leader who condemned this Palestinian Muslim terror-theology as anti-Islamic.

Judea Pearl, the father of murdered Wall Street Journal journalist Daniel Pearl, has devoted his life since his son’s murder by Muslims in Pakistan to building bridges to the Muslim world. He told me on my radio show that he is sad to report that «99.99 percent» of the Muslim world does not believe that Israel has the right to exist as a Jewish state. It is no wonder, then, that so few Muslims religiously or morally condemned Palestinian terror against Israeli Jews. At best, some Palestinians condemn Palestinian terror as counterproductive to the Palestinian cause. Period. It may be impractical, but not immoral or un-Islamic.

What therefore happened was that the religious justification for murdering innocent people took hold in the Muslim world. It apparently never occurred to Muslim leaders that once you justify evil, that evil will eventually be unleashed against you, too.

Ved å havne i en uforsonlig konflikt med jødene om Israels eksistens, rotet muslimer seg opp i en moralsk konflikt de har tatt ubotelig skade av. Men de later ikke til å ha skjønt det. Fordi Israel figurerer så høyt oppe på muslimers liste over saker de reagerer på, blir de nødt for å ta den opp til revisjon for å komme videre. Noen bør fortelle dem det. Det er fortsatt slik at muslimske ledere som tar avstand fra terroraksjoner, føyer til at det må gjelde all terror, og de sikter da til Israel.

Venstresiden ble med på ferden. Fordi arabiske land ikke var vaksinert mot antisemittisme, kunne den importeres fra Vesten, og venstresiden greide ikke sette foten ned. Også på dette ytterst betente punkt ble de kontaminert.

And that is where the Left comes in. They have provided the secular and universal justification for Palestinian Islamic terror against Jews.

According to the world’s Left, it’s OK for Palestinians to put bombs in an Israeli student cafeteria because:

1. Israel occupies Palestinian land (even though a leftist Israeli government offered 97 percent of it to Yasser Arafat)

2. Therefore, Palestinians are engaging in legitimate resistance

3. Since Palestinians don’t have sophisticated weaponry, they use their weapon, the suicide bomber

4. Israelis kill Palestinian civilians, so there is a moral equivalence between Israel and the Palestinians (even though the Palestinians target Jewish innocents and the Israelis do not target Palestinian innocents)

But, alas, the anti-Israel Left (an almost redundant description), too, did not understand the genie it had helped unleash onto the world. Why is it all right for Muslims to blow up Israeli children, but not Russian children? Israeli buses, but not British buses? Jews in Israel, but not Muslims in Iraq?

Prager er inne på noe viktig: fordi venstresiden tolererte palestinsk terror, har den problemer med å trekke grensen overfor internasjonal terror. Også den har «grievances», som er sammenfallende med venstresidens; fremfor alt Irak og palestinernes sak (Afghanistan må skurre). Derfor blir forvirringen total, og for mange rettes indignasjonen mot USA, fremfor de virkelig farlige kreftene.

Det behøvde ikke vært slik.