Sakset/Fra hofta

Fra blogosfæren har vi hørt historier fra seminarer og konferanser i regi av EU hvor det ikke er den ting i europeisk kultur som ikke viser seg å ha røtter i islamsk kultur. Nå har Aftenpostens Per A. Christiansen slukt en bok med samme budskap.

Per A. Christiansen er på en trip, og han deler uten blygsel rusen med Aftenpostens lesere. Det er bemerkelsesverdig at slikt i det hele tatt kan komme fra hånden til en erfaren reporter, og enda mer bemerkelsesverdig at det kommer på trykk.

Man trenger ikke ha mange års akademisk fartstid for å forstå at dette er sprøyt. Det holder å leve i den normale verden. Men det gjør ikke Christiansen og et økende antall av hans kolleger.

Christiansen har lest en bok av journalisten Jonathan Curiel, som heter Al America.

Mer overraskende har han gravd frem materiale som viser hvordan blues, og dermed jazz, kan spores tilbake til den musikken som svarte muslimske slaver brakte med seg fra det muslimske Vest-Afrika. En av de ekspertene han siterer, beskriver således hvordan arabiske musikalske mønstre kan gjenkjennes i Billie Holidays måte å synge på.

Spinkelheten i argumentene er slik at Christiansen må velge et hatbrev til ABC som take-off for vrøvlet.

En uvelkommen kulturarv

Les også

-
-
-
-
-
-