Feature

Irans mest berømte dissident, Akbar Ganji, har en artikkel i siste Foreign Affairs der han rydder opp i en misoppfatning: Det er ikke president Mahmoud Ahmadinejad som er den sterke mann. Det er Øverste Leder Ali Khamenei, og han har vært det helt siden Khomeini døde.

Ahmadinejad blir sittende akkurat så lenge som Khamenei vil. En gruppe europeiske politikere, deriblant Kjell Magne Bondevik, var nylig i Teheran for å bidra til at Khatami igjen kan stille som presidentkandidat. Khatami satt i to perioder. I den første ble han båret frem av et håp om forandring. I den andre var han en stor skuffelse. Det er vanskelig å forstå hvordan Khatami skal kunne utrette noe mer denne gang. Maktstrukturen må endres. Ganji gir en glimrende beskrivelse av den enorme makten som er samlet på en hånd.


The Latter-Day Sultan

Power and Politics in Iran

Akbar Ganji