Gjesteskribent

gal_aow_nuclear.jpg

«This country has been attacked with nuclear weapons. Communications have been severely disrupted, and the number of casualties and the extent of the damage are not yet known.»

«By leaving your homes you could be exposing yourselves to greater danger. If you leave, you may find yourself without food, without water, without accommodation and without protection.»

Disse dystre utdragene er hentet fra et dokument skrevet mellom 1973 og 1975, til bruk hos BBC i tilfelle et atomangrep på England. Det er, sammen med andre dokumenter, blitt frigitt av National Archive.

Dokumentasjonen gir et lite hint om hvor genuin atomtrusselen var i sin tid. Da min egen årgang gikk til konfirmasjon kollapset Sovjetunionen – uten at jeg mener å tillegge besøket i kirken noen større betydning – og etterpå var alt fryd og gammen. Den økonomiske krigen ble vunnet av vår side. Vi kunne leve enda mer som før – de måtte gjennomgå en forvandling. Det sliter de med den dag i dag. Vi sliter også, men på en annen måte. Som en dansk økonom nylig sa det, i forbindelse med den økonomiske kollapsen: «Det går ad undas på første klasse.»

Når man fører tradisjonell krig må begge parter «trekke seg tilbake» ved fredsavslutningen. Det settes et punkt for kamphandlingene, og tiden etterpå er en tilstand av «fred». Man kan si at er krigen over, og i noen land spiller skolekorpsene den lokale varianten av «Gammel Jegermarsj» den dagen. Med Den Kalde Krigen fungerte det ikke helt på samme måte; det var jo ikke kamphandlinger, bare produktivitet, som vant krigen. Sovjet «trakk seg ikke tilbake», det kollapset høyst ufrivillig, drevet til konkurs.

Men hvis det har vært en krig, og krigen ikke har noen formell avslutning – er tilstanden etterpå da en tilstand av «fred»?

It has previously been revealed the BBC stockpiled entertainment programmes to boost public morale in the event of a war.

Kanskje best å ikke spekulere for mye over den setningen, når man setter seg i sofaen og tuner inn …

«Velkommen til episode 9.317 av «Uvenner». Patsy har beskyldt Palmera for å punktere sykkelen til Rick, som stjal skjerfet til Barbara i forbindelse med et høyst akutt «illebefiinende» etter å ha spist sopp på skogsturen med klassen i Beverly Hills … Palmeras nye venn Harbour, som er jagerpilot, dyphavsdykker og astronaut, har gitt henne en diamantring hun synes var fornærmende billig, så hun koblet av bremsene på bilen hans bla bla bla, osv.»

Nuclear bomb script released

Les også

-
-
-
-