Nytt

Islamister fra en rekke land i Midtøsten og Maghreb er invitert til Oslo i begynnelsen av oktober, som ledd i et prosjekt finansiert av UD, som går ut på dialog med islamister.

Prosjektet «Fault lines of islamism» ledes av førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Bjørn Olav Utvik, som betrakter islamismen som en form for moderne arbeiderbevegelse.

– Vi har et forskningsprosjekt som handler om moderate
islamistbevegelser, bevegelser som stiller til valg og har en linje for fredelig og gradvis reform. Som et ledd i det, arrangerer vi denne konferansen, også for å kunne stille dem spørsmål og lære mer, sier Utvik til VG Nett.

Utvik, som er førsteamanensius ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, peker på at landene disse bevegelsene kommer fra er preget av autoritære og ikke-demokratiske regimer.
– Det betyr at disse bevegelsene, som kommer fra forskjellige land, i ulik grad utsettes for begrensninger for politisk deltakelse. Noen blir fengslet og trakassert. Alle har begrensninger på hvor fritt de kan jobbe.

Utvk mener Vesten gjør en stor feil som støtter de repressive regimene i regionen. Han tror ikke-voldelige islamister har et program for modernisering og demokratisering.

Ud ved politisk sekretær Gry Larsen holder en tale under åpningen av konferansen, 7. oktober, og er ellers positiv til å møte islamistene.

Gry Larsen (AP), politisk rådgiver i Utenriksdepartementet, stiller opp under åpningen av konferansen.

– Dette er et spennende seminar med sentrale personer fra viktige moderate islamistiske partier og bevegelser i Midtøsten, sier Larsen.
..
Nå vil UD ha mer kontakt med tilhengerne av sjarialover og en islamsk stat i de arabiske landene.

– Det er viktig at en fra norsk side på et tidlig tidspunkt begynner å bygge opp kunnskap om politisk islam og at en gjennom møter med representanter fra disse gruppene kan utveksle erfaring og knytte kontakter, sier Larsen.

Det viser seg at UD har en avdeling som heter «Fred og Forsoning». Den ledes av Johan Vibe. Det er denne avdelingen som finansierer islamist-konferansen. Vibe sier Norge har et annet syn på terrorismebegrepet enn USA og EU.

Norge er opptatt av dialog, særlig med grupperinger som er ikke-voldelige. Av og til har vi også funnet det riktig å møte organisasjoner som andre ikke vil møte, sier leder for avdelingen «Fred og Forsoning» i Utenriksdepartementet, til VG Nett.

Johan Vibe tror ikke prosjektet vil skape problemer i samarbeidet med Norges allierte.

– Norge har inntatt en annen holdning enn EU og USA når det gjelder terrorismebegrepet. Vi har ikke egen liste over terroristorganisasjoner. Men vi operer jo alltid med respekt for diplomatiske spilleregler, sier Vibe.

Det kommer islamister fra en rekke land til konferansen: Egypt, Syria, Marokko, Jemen. Det kommer bla. medlemmer av Det islamske Brorskapet.

Utvik og prosjektet stiller seg positiv til islamistenes premisser for forandring:

What gives the movements their specific identity compared to modern social movements in general is the intertwining of two strong impulses. First, Islamism is a cultural revolt to defend one’s own religious and cultural identity against what is viewed as the threat from a western-dominated globalization.
Secondly, Islamism is an expression of a desire to submit rapid social changes to the control of a revitalized morality, based on Islamic religious tradition. The tensions in relation to modernity therefore arise where social development trends seem clearly to oppose what is conceived to be central elements of Islamic morality. Similarly tension is caused by the perceived adoption of Western ideals at the cost of known, authentic habits and customs


UD sponser islamister til Norge

Les mer om forskningsprosjektet (Engelsk PDF)