Nytt

Norske medier har prisverdig rettet søkelyset mot at UD og regjeringens dialog nå også omfatter parlamentariske utgaver av grupper som tidligere har drept sivile og Egypts ledere.  Begrunnelsen er at al-Gamaa al-Islamiyaa har gitt opp den væpnede kampen og nå deltar i den politiske prosessen.

Men vet ikke regjeringen hva al-Gamaa al-Islamiyyas parti står for? Hva som er deres offisielle program? Norske aviser skriver at partiet – Oppbyggings – og utviklingspartiet, står for «strenge sharialover». Hva innebærer det i praksis? De går blant annet inn for hudud-straffene – dvs. avhogging av hender, stening for utroskap og frafall. Hvis journalistene var mer eksplisitte ville UDs pressetalsmann fått litt vanskeligere for å formulere sine svar.

Realitetene er så graverende at det ikke holder å skyve andre foran seg. Regjeringen må på selvstendig grunnlag svare på om dette er mennesker Norge kan være bekjent av å møte.

Da snakker vi ikke om hva de har gjort, men hva de står for idag.

Gry Larsen sier gruppen ønsker å lære mer om menneskerettigheter og demokrati. Det klinger hult all den stund partiet har et grunnlag som slår bena under alle slike rettigheter. Partiet sier at det står for mangfold, men slår deretter fast at ensretting og religiøst diktatur med de grusomste straffebestemmelser, er partiets mål. Det er hva de kjemper for, og det står i partiprogrammet. Hvor troverdig er da ønsket om å lære? Eller er motivet heller å bygge nettverk og kontakter, for å kunne påvirke norske myndigheter? Denne form for påvirkning etter først å ha skapt en sosial ramme, har islamistene visst å utnytte, og arabisk kultur har lang tradisjon for slik «pleie». Men den islamistiske rammen er en annen enn vanlig diplomati. Det må UD snart vite.

Det er nok å gå inn på Carnegie Endowment for Peace sin hjemmeside og der lese om partiet Gry Larsen skal møte. Bl.a. deltar Safwat Abd al-Ghani, som er en av grunnleggerne.

Gry Larsen hevder hun vil påvirke. I partistatuttene står det:

Preserving Egypt’s Islamic and Arab identity and challenging any attempts at Westernization and secularization

Dette er rene ord for pengene. Gry Larsen og UD har selvsagt googlet eller på annen måte skaffet seg informasjon om partiet. Likevel velger man å møte det, og verst av alt: nekter å svare på om det strider mot ønsket om å bekjempe radikalisering i Norge. Det later til at spørsmålet kommer helt bakpå UD, man har ikke tenkt tanken.

Fremskrittspartiets Morten Høglund mener en grense her er overskredet:

Han mener det er viktig å trekke en grense for dialog.

– På den ene siden prøver vi å holde norsk ungdom borte fra radikale miljøer, på den andre siden får noen av forbildene for disse kreftene lov til å profilere seg politisk her. Jeg synes ikke det er norsk UDs oppgave å invitere og legge til rette for disse menneskene, sier Høglund.

Al-Banna’ wa al-Tanmiyya (Building and Development Party)

The Building and Development Party (al-Banna’ wa al-Tanmiyya) is the official political party of the Egyptian al-Gama’a al-Islamiyya (the Islamic Group). It was founded by the prominent Islamist Tareq al-Zumr following the January 2011 uprising.  Al-Banna’ wa al-Tanmiyya was a member of the Democratic Alliance until it left on October 14, accusing the Brotherhood of monopolizing the political process and not dealing with them in good faith. It is now a member of the Islamist Alliance.

Major Party Figures: 
Tareq al-Zumr: Founder
Safwat Abd al-Ghani: Founder
Al-Shazli al-Sagher: Founder
Ashraf Tawfiq: Founder
Mohammed Essam Derbala: President of the Shura Council of the Egyptian al-Gama’a al-Islamiyya
Osama Hafez: Vice president of the Shura Council of the Egyptian al-Gama’a al-Islamiyya

Background:
On June 20, 2011, the Egyptian al-Gama’a al-Islamiyya announced the establishment of its official political wing, al-Banna’ wa al-Tanmiyya. The party was founded by a number of prominent members of al-Gama’a Islamiyya in Egypt, including Tareq al-Zumr and Safwat Abd al-Ghani. Tareq al-Zumr made headlines in Egypt in March 2011 when he was released from prison along with Aboud al-Zumr, after the two spent thirty years in prison for planning President Anwar al-Sadat’s assassination.

The party’s founders stated that their group has accepted the principles of political pluralism and equality and has renounced all forms of violence. On September 19, the Political Parties Affairs Committee denied the party a license because its platform was deemed “purely religious.” Al-Banna’ wa al-Tanmiyya finally gained official recognition as a political party in October 2011.

Platform: 
Political Issues:

 • Supporting a new political system based on the principles of freedom, justice, plurality, equality, and peaceful rotation of power
 • Promoting legal, constitutional, and political reform, such as greater judicial oversight over the national security apparatus
 • Supporting solutions to social, political, economic, and strategic challenges that come from Islam and the modern application of Islamic law

Socioeconomic Issues:

 • Preserving Egypt’s Islamic and Arab identity and challenging any attempts at Westernization and secularization
 • Establishing strong Islamic values in society to combat injustice, corruption, and moral decay
 • Establishing Islamic hudud or criminal punishments including the cutting off of hands for theft, stoning to death of adulterers, and lashing of those who drink alcohol
 • Supporting the roles of the family and women in society in accordance with Islamic principles
 • Spreading the political concepts and values of Islam and combating smear campaigns against Islam

Foreign Policy Issues:

 • Affirming Egypt’s role as a leader of the Arab world and the Islamic community
 • Supporting the right of occupied peoples to their land, especially in Palestine
 • Establishing stronger political and economic relations with the Nile Basin countries

 

 

http://egyptelections.carnegieendowment.org/2011/09/20/al-banna%E2%80%99-wa-al-tanmiyya-building-and-development-party