Sakset/Fra hofta

Red. har med umiddelbar virkning besluttet å utestenge kommentatorene Lazar og Musarnic. Grunn: politisk døvhet. Med dette ønsker red. å sende et signal vi håper vil bli oppfattet av flere: å kommentere forhold mellom mennesker er følsomt og krever hensyn. Dampveivals er ikke et egnet middel. Vi driver ikke med asfaltering.

Det er ikke tvil om at måten debatten føres på vil få mer oppmerksomhet. Storbergets utspill idag er neppe det siste. Det er viktig å feie for egen dør.

Det finnes en ytterfløy som kompromitterer. Den er døv for signaler utenfra og er fanget i sin egen terminologi. Noen vil mene at dette er feigt av red. Til det er å si at alle ytringer står i en kontekst. De som ønsker å ytre seg som antijihad.no eller FOMI må gjerne gjøre det. Men ikke på documents sider. Slike ytringer har en pris, og den vil ikke vi betale. Den får de betale selv. Slik det nå er kan folk introdusere språket på nettsteder som antijihad.no på document i en noe mer moderat form. Vi blir da plattform for at deres meninger skal nå en større krets. Det er vi ikke interessert i.

Det ville være å gå i den fella Storberget setter opp: Nemlig at det finnes et «Vi», som spenner fra motvilje i folkedypet, til lokalpolitikere, kommersielle medier, og bloggere som alle er smittet med den samme synd.

Det finnes ikke et slikt «Vi». Det finnes legitim og illegitim kritikk, og den illegtime kan like gjerne finnes – og trives – godt innenfor establishment. (Antiamerikanismen og til dels antisemittismen på ytre høyre fløy kan ha berøringspunkter med holdninger på venstresiden og de politisk korrekte. Er det ikke snarere «svart» som er fellesbetegnelsen?)

V eri redd for en samtale som snakker i «motvilje», og som lever av og for mobilisering av motvilje. Det er ikke vårt ærend. Også en overspent idealisme er del av denne runddansen. Vi vil ikke danse denne tangoen.

Det er farlig å bli låst i en motvilje feks. mot Storberget og idyllisering, man blir da en negasjon av den andre. Begge snakker egentlig ut fra instinkter/følelser og ikke fornuft. Vi mener at folk er langt mer intelligente enn som så.

Utgangspunktet for all samtale i det offentlige rom er sanser. Språket reflekterer om man oppfatter nyanser og er mottakelig. Den som ikke lytter, vil ikke bli lyttet til. Så enkelt og vanskelig er det.