Red. har fanget opp at Jordan B Peterson er et navn. Han har prydet forsiden av Morgenbladet og flagrer gjennom youtube-universet. Bil er en fin anledning til å lytte. Peterson blir intervjuet av en kvinnelig journalist. Etter hvert som samtalen skrider frem får man øyner og ører opp for at Jordan behersker noe den kvinnelige journalisten kommer til kort overfor. Begge snakker engelsk, men Jordan behersker språket. Det gjør ikke den kvinnelige journalisten. Hun bruker det som våpen. Hun angriper, igjen og igjen. Og Jordan parerer. Etterhvert blir det åpenbart hvem det er som er overlegen. Det er han som ydmykt bruker språkets nyanser, fullt bevisst om at virkeligheten er enda mer kompleks enn det språket formår. Men engelsk er et så fantastisk språk at det er mulig å reflektere over virkeligheten. Det klarer ikke den kvinnelige journalisten. Til slutt klarer hun ikke mer, og synker sammen. Jordan kan bare si: Gotcha! Hun ble spiddet på sine egne formuleringer. Vi må bare sørgmodig konstatere: Er det noen samtaler i Norge som foregår på et så sofistikert plan som Jordans? Er det noen som lytter? For vår egen del kan vi bare si: Det å skrive skjerper tenkeevnen og bevisstheten om hva ord betyr.