Nytt

VGNett siterer en Infact-undersøkelse som angivelig viser at Høyre kan miste «nesten halvparten» av de kvinnelige velgerne på et Frp-samarbeid. Men leser man artikkelen tegner det seg et annet bilde: 26 prosent av kvinnene sier nei til Frp, men hele 82 prosent av mennene sier ja.

For å komme opp i «nesten halvparten» må VG slå sammen de 26 negative med 16 prosent usikre. Det er ikke vederheftig journalistikk. Artikkelen bærer preg av at VG vil ha en bestemt vinkel og tyner stoffet for å få det til.

I målingen svarer 26 prosent av de kvinnelige Høyre-velgerne at de vil forlate partiet dersom Høyre inngår regjeringssamarbeid med Frp. 16 prosent er usikre på hva de vil gjøre i en slik situasjon.

Ikke akkurat «sjokktall».

Artikkelen er rotete skrevet. Den hevder at Høyre står overfor velgerflukt på Østlandet, der 23 prosent sier de vil forlate partiet ved et Frp-samarbeid, og like mange er usikre. Der dukker de «nesten 50 prosent» opp. Men så kommer det tall som viser overbevisende ønske om samarbeid, bla. i Oslo. Hva blir det så igjen av «Østlandet»?

Mest positive til et slikt samarbeid er velgerne i Midt-Norge. Her svarer hele 94 prosent av de vil holde fast ved Høyre. Også i Oslo og i Nord-Norge ønsker mange Høyre-velgere et samarbeid mellom de to partiene.

Direkte uredelig blir det når denne informasjonen hektes på helt avslutningsvis.

Det er de eldre velgerne som er mest positive til et regjeringssamarbeid mellom Høyre og Frp. I gruppen over 60 år gir 82 prosent av Høyre-velgerne uttrykk for at de er positive til et slikt samarbeid.

Høyre-mennene er langt mer positive til et samarbeid mellom de to høyre-partiene. Her oppgir 82 prosent at de vil holde fast på sitt parti.

Hvis målingen skulle hatt noen verdi burde det vært et kontraspørsmål: Hvor mange vil forlate partiet hvis de sier nei til et samarbeid? En oppslutning på 82 prosent blant menn tyder på at den positive flokken er mye større enn den negative.

Siv skremmer Høyre-kvinnene