Nytt

En ny rapport fra det danske justisdepartementet viser at antallet voldelige handlinger begått av barn mellom 10 og 14 år har mer enn doblet seg siden 2000. Politiet rapporterer et økende antall saker der barn bærer kniv eller andre våpen, men har få svar på hvordan trenden skal bekjempes.

– Vi er ekstremt bekymret for utviklingen, sier kriminalbetjent Peter Andreasen ved København-politiets avdeling for forebygging av kriminalitet. – Det er et problem vi har diskutert i lang tid. Hvorfor skjer dette? Dessverre har vi ikke funnet svaret enda.

I 2007 ble det registrert 546 tilfeller av vold utøvet av 10 til 14 år gamle barn, og illegale våpen ble konfiskert fra aldersgruppen 64 ganger.

På tirsdag la velferdsminister Karen Jespersen frem regjeringens 10-punkts handlingsplan for å bekjempe og forebygge kriminalitet begått av barn under 15 år. Forslagene innebærer mer sosial støtte for disse barna, men også hardere straffer for voldskriminalitet. Handlingsplanen legger samtidig mer ansvar på foreldre for å kontrollere sine barns oppførsel.

Borgmester Ritt Bjerregaard i København kritiserer justisdepartementet for ikke å sørge for mer politi i gatene for å takle voldskriminalitet generelt. Det har vært 10 skyte-episoder i byen siden begynnelsen av juli i år.

– En natt ble det skutt gjennom et vindu i en leilighet i Brønshøj hvor det var fest. Og natten før der skjøt noen mot biblioteket på Blågårds Plass. Danmark har blitt et land hvor vi hører om nye skyteepisoder hver uke, forteller Bjerregård til Berlingske Tidende. – Vi trenger en nasjonal plan.

Justisminister Lene Jespersen avviser kritikken, og sier at politiet gjør sitt beste.

– Heldigvis er det svært få tilfeller der tilfeldige tilskuere blir truffet når gjengene flyr rundt og skyter på hverandre, uttaler Jespersen. – Men det er viktig å understreke at politiet arbeider ekstremt hardt, og at Folketinget nå har bestemt at samfunnet bør straffe disse forbryterne hardere.

The Copenhagen Post: Social services plan to tackle teenage violence