Kommentar

NATOs 26 utenriksministere kom frem til et felles standpunkt om å suspendere vanlig «trafikk» med Russland inntil Moskva viser vilje til å etterleve inngåtte avtaler om Georgia. – Det var berget som fødte en mus, triumferte Russlands NATO-ambassadør Dmitrij Rogozin, en svoren Putin-nasjonalist.

Mye tyder på at han langt på vei har rett. Jo, nærmere man går slutterklæringen etter i sømmene, jo tydeligere blir det at NATO-møtet rygget tilbake for håndfaste tiltak. Man slo fast hva man mener om oppførselen til Russland i Georgia, men uten å bakke det opp med tiltak.

Men hva kan NATO gjøre, har vært spørsmålsstillingen, som i utgangspunktet erkjenner at det ikke er noe man kan gjøre. Premissene for debatten avgjør resultatet. Militære midler er selvsagt utelukket. Hva ellers? Selv suspendering av Russland fra G8 og blokkering av WTO-medlemskap ville ikke Old Europe være med på. Storbritannias utenriksminister David Milliband var mot slike sanksjoner. Han ville ha fortsatt dialog, men brutalt ærlig.

Alle anerkjenner at Russland idag er innvevet i internasjonal virksomhet, i første rekke økonomisk og menneskelig (det bor 250.000 russere bare i London). Det er her Russland er sårbart. Landet har bare én type eksportartikkel, råvarer, i første rekke olje og gass.

Men man fremstiller det som om Europas energiavhengighet legger bånd på EU-landene. De er redd kranene vil bli skrudd igjen. Moskva har inngått bilaterale avtaler og har kjøpt opp infrastruktur i flere land. Man er i ferd med å omringe Europa med avtaler med andre produksjonsland, eller ved oppkjøp som i Libya (den samme beleiring man påstår seg utsatt for av NATO).

Det rette forumet for å kontre og korrigere russisk oppførsel er ikke NATO, men EU. Men NATO har en viktig moralsk-politisk funksjon. Det atlantiske råd kunne gitt et signal om at man mente alvor. Men man stoppet ved terskelen og turde ikke gå over den.

EU har vært så lite håndfast og kontant at det hadde trengt dette puffet. For det er EU som har makt til å ramme Putin hvor det svir. Hvis EU opptrer som blokk i forhandlingene, kan ikke Moskva drive sitt splitt og hersk-spill. EU og Russland skal komme frem til et nytt energicharter, men EU-landene kan ikke bli enig seg imellom, og Moskva vil ikke gi EU-land samme rett til å eie i Russland. Situasjonenen har vært overmoden lenge, men likevel greier ikke EU samle seg.

En samlet opptreden ville vist at EU ikke lenger lar seg presse. Dernest burde EU varsle en plan for diversifisering av leveransene. I dag kommer 40 prosent av gassen og 25 prosent av oljen fra Russland. Man burde legge en plan for andre leverandører, og koble det til overgang til karbonfrie energikilder.

Det ville vært et signal til Putin og Moskva som viste at man mente alvor. I stedet velger Vest-Europa å spille på Putins premisser, som er militære. Der har ikke NATO noe å stille opp, og det vet Putin. He is calling their bluff, og nyter det. Det samme gjorde Milosevic i årevis, og Vest-Europa greide aldri riste seg løs.

Nato offers scant comfort for Georgia over conflict with Russia
Major divisions opened up between Nato members as European countries rejected an American proposal to suspend ties with Russia over its actions in Georgia.

NATO pulls its punches on penalty against Russia