Sakset/Fra hofta

New York Times gjør en analyse av Georgia-krigen som går ut på at USA har provosert Russland, spesielt med Kosovo, samtidig som man trenger russisk støtte overfor Iran. Konklusjonen er at USA ikke kan få i pose og sekk: man må holde kjeft overfor Georgia.

Ikke med ett ord nevnes den autoritære/aggressive politikken Putin har slått inn på de senere år.

Analysen er en oppskrift på katastrofe. Men puddingliberalismen i State Department og New York Times har mange tilhengere i Europa. Den har også alt for mange representanter i Barack Obamas utenrikspolitiske krets.

En forsker ved Stratfor peker på det enestående ved Georgia-innmarsjen:

«What the Russians just did is, for the first time since the fall of the Soviet Union, they have taken a decisive military action and imposed a military reality,» said George Friedman, chief executive of Stratfor, a geopolitical analysis and intelligence company. «They’ve done it unilaterally, and all of the countries that have been looking to the West to intimidate the Russians are now forced into a position to consider what just happened.»

Skulle USA snu ryggen til Georgia vil det garantert oppmuntre Putin til ny intimidering, først av Ukraina og Baltikum. Så av Europa.

NYtimes Helen Cooper og «security analysts» hun har snakket med mener at Russland følte seg så provosert av Kosovo-anerkjennelsen og assistansen til Georgia at det er payback time.

Hun synes å tro at stormaktspolitikk er pick and choose, at man kan velge å selge ut Georgia for å vinne støtte overfor Iran. Men slik fungerer ikke lenger politikken i en global verden. Hvis USA og EU svikter Georgia vil de som i 1939 få først skammen og så krigen.


In Georgia Clash, a Lesson on U.S. Need for Russia