Nytt

Richard Holbrooke forsvarer Georgia og mener det er Moskva som bærer ansvaret for at krisen har endt i krig. Han mener Moskva nå vil statuere et eksempel. Holbrooke er skuffet over EUs lunkne uttalelser.

Holbrooke var mannen som meklet frem Dayton-avtalen om fred i Bosnia. Men han er også en av rådgiverne rundt Barack Obama, og rivaliserte med Anthony Lake om stillingen som mulig ny utenriksminister. Han tilhører det demokratiske establishment. At en så profilert demokrat utvetydig tar Georgias parti, er bemerkelsesverdig. Det minner om Bosnia.

Holbrook mener at Moskva i lang tid har undergravet myndighetene i Tiblisi. Utbryterenklavene er ikke noe annet enn nikkedukker for Moskva, sa han.

Holbrooke ble provosert over spørsmålet fra BBCs Lyse Doucet om det ikke var slik at begge parter må være et ansvar. Det lød i Holbrookes ører som skyldfordeling, og kanskje et ekko av Jugoslavia.

-Georgia er det mest demokratiske land av de tidligere sovjetrepublikkene, bortsett fra de baltiske stater selvfølgelig. Det har en president som er utdannet i USA. Landet er provestlig, provamerikansk, pro-EU, pro-NATO og pro-britisk. Det er dette Moskva ikke tolererer, sa Holbrooke.

Hvis dette reflekterer amerikanske synspunkter er det duket for nok en splittelse mellom EU og USA, som også kan berøre NATO. Under det siste NATO-toppmøtet i Bucuresti fikk ikke USA gjennomslag for forslaget om å gjøre Georgia til kandidatland. Europeerne mente det var for mye uavklart i og rundt landet. Det fikk John Vinocour til en skrive en meget skarp kommentar i International Herald Tribune, om et Europa som bøyer seg for russisk press. Han mente Europa vil kunne komme til å angre. Signalene fra EU nå er de samme wishy-washy som under opptakten til Jugoslavias oppløsning. Henstillinger om tilbakeholdenhet osv.

Les også

-
-
-
-
-
-

Les også