Nytt

Radovan Karadzic påstår at USA lovet ham immunitet mot å gå av. Richard Holbrooke fnyser av påstandene og sier de er helt uten innhold. Hvem snakker sant?

Holbrookes dementi er så bastant at selv den minste antydning til innrømmelse ville rive vekk hans troverdighet.

Kronologien er viktig. Forhandlingene med Karadzic om å gå av og trekke seg tilbake fra offentligheten var ikke en del av Dayton-avtalen, men fulgte et halvt år senere. (Dayton ble undertegnet 14. desember 1995.)

Holbrooke forklarte selv hva som skjedde i et TV-intervju torsdag:

Holbrooke said that due to the continued refusal of NATO in 1995 and 1996 to arrest Karadzic, he had been forced to negotiate with Karadzic’s representatives about an agreement with the Bosnian-Serb leader to pull back from the public arena.

«This agreement was signed on 18 July 1996. But I did not give Karadzic anything in exchange,» Holbrooke emphasised, «and it would have been a lot better had someone ordered NATO to arrest him when it was still possible.»
..
Karadzic claimed that the United States was busy trying to have the indictment against him annulled by the ICTY. However, this failed after the then-president of the ICTY Richard Goldstone threatened to step down if the indictment were annulled.

Rumours about a possible deal between the US and Karadzic are not new. In her recently published book, Florence Hartmann, a former assistant to former ICTY prosecutor Carla Del Ponte, claimed the same, as has former Bosnian Ambassador Mohammed Sacirbey.

Karadzic gjorde løftet om immunitet til et hovedpoeng i sin forklaring for krigsforbrytertribunalet torsdag. Han trakk også inn daværende sjefanklager Richard Goldstone og sa at USA hadde lagt press på ham for å få Goldstone til å trekke tiltalen mot Karadzic. Dette avviste Goldstone som det rene tøv.

Men kan det ha blitt sagt ting som fikk Karadzic til å tro at han var beskyttet? Holbrooke gir selv en slik pekepinn i sin bok:

Mr. Holbrooke has insisted that there was no deal for immunity for Mr. Karadzic. But he may well have left room for ambiguity or provided hints during talks in Belgrade that Mr. Karadzic took to be a promise that international troops would not arrest him.

In his book «To End a War» (Random House, 1998), Mr. Holbrooke wrote that in 1996, heading for the talks to persuade Mr. Karadzic to give up power, he called Strobe Talbott, then the deputy secretary of state. He wrote that Mr. Talbott told him, «Just use that old creative ambiguity.»

Den serbiske avisen Blic kunne lørdag fortelle at USA hadde en uformell avtale med Karadzic om at han ville bli latt i fred hvis han holdt seg unna politikken. Men CIA oppdaget i 2000 at Karadzic igjen styrte partiet SDS foran valget, og anså det som et klart løftebrudd.

– Karadzic var under amerikansk beskyttelse til 2000, da CIA avlyttet en telefonsamtale der det kom fram at han personlig ledet møter i sitt gamle parti, sier den angivelig velinformerte amerikanske etterretningskilden.
..
Jeg vet ikke om det eksisterte en skriftlig avtale om dette, men jeg har selv hørt Holbrooke videresende muntlige garantier til Karadzic fra høyeste hold i USA, hevder Blics kilde.

Kilden forteller videre at CIA før valget i Bosnia i 2000 fikk kjennskap til at Karadzic fortsatt ledet Serbias demokratiske parti (SDS), til tross for avtalen om at han ikke skulle blande seg inn i politikken.

Mot dette kan man innvende: NATOs uvilje mot å pågripe Karadzic tyder på at flere land var innblandet. Mange må ha visst at man skulle se en annen vei når Karadzic og Mladic dukket opp. En dansk offiser har uttalt til Berlingske Tidende at de fikk en slik ordre, og den omfattet også norske soldater. Hvorfor var det ingen militære ledere eller vestlige politikere som tok opp dette? Var det skyldfølelse over Srebrenica? Forsto man at dette var prisen for at det ble fred?

Mot versjonen om at CIA trakk tilbake løftet om immunitet i 2000: Hvorfor skulle det gå enda åtte år hvis USA virkelig ville ha Karadzic tatt? Mladic er heller ikke nevnt.

Mangel på handlekraft over så lang tid tyder heller på en større «complicity», noe mer enn et uformelt løfte fra Holbrooke til Karadzic.

Christian Schwarz-Schilling, a formal international envoy to the region, told German radio on Friday that he did not rule out that Mr. Karadzic would reveal embarrassing secrets during his trial.

«I believe Karadzic knows certain things which in any case aren’t pleasant for the international community,» he said. «I suppose that he, having been involved in the events, will have to say some new things which were unknown until now.»


Holbrooke denies deal with Karadzic on Dutch TV


– Karadzic beskyttet av USA

Karadzic Accuses His Accusers