Sakset/Fra hofta

Blant innvandrere er det et hierarki. Noen folk og kulturer er bedre enn andre. Men når norske medier overtar slike forestillinger, gir de et farlig signal. Aftenpostens overskrift: – Hevn er tsjetsjenernes natur, signaliserer at tsjetsjenerne er få og svake. Det er utenkelig at man ville skrevet noe tilsvarende om «naturen» til feks. pakistanere.

Det er riktignok leder av sivilforsvaret som eier leieren Nordbybråten transittmottak ligger, som sier dette. Men overskriften er Aftenpostens valg.

Vi husker noe lignende under Bosnia-krigen, der konflikten ble omtalt som «århudreårgammelt hat». Instinkter og «natur» er grep for å slippe å ta stilling, eller skyve ansvaret fra seg. Det er også en måte å nedvurdere og nedgradere visse mennesker på.