Over hele Europa tas det beslutninger om forholdet mellom innfødte og innvandrende muslimer. Ett viktig spørsmål er bygging av moskeer. I Genoa i Italia ønsker muslimene å bygge moske. Borgermesteren sier ja, men ønsker ingen minaret. Minareter er åpenbart et symbol som blir for mye for den visuelle harmoni.

Fra Corriere della Sera:

GENOVA — Moské ja, minaret nei. Genovas borgermester Marta Vincenzi tilhørende Det demokratiske partiet, som er det førende på venstresiden, forbereder seg til bystyremøtet tirsdag, det siste før sommerferien. Et møte hvis eneste tema er «moskésaken ». Vincenzi har erklært sin tilslutning til bygging av moské i byen, og har undertegnet en «protokoll» for overenskomst med muslimene som utelukker UCOII, unionen av islamske samfunn i Italia, og dette har fått høyresiden til å be om en folkeavstemning om byggespørsmålet.

Det finnes dog en begrensning i borgermesterens tilslutning til bygging av et muslimsk gudshus: Vincenzi sier nei til nærværet av en minaret. Hvorfor? «En minaret er nødvendigvis svært synlig fra flere hold — forklarer hun –, den ville bli et svært sterkt identitetssymbol. Det virker på meg som et landemerke i byen av overdreven viktighet dersom en tar i betraktning at muslimene kun utgjør åtte tusen personer». Ideen om å bygge moskeen på et sted i nærheten av havnen, langs strandlinjen, ville dessuten forsterke virkningen av tårnet på konturene av byen: «For oss er minareten uunnværlig — repliserer Salah Hussein, ansvarlig for organisasjonen for bygging av moskeen –, det er som om man bad de kristne om å bygge en kirke uten klokketårn. Minareten har en svært viktig funksjon nettopp fordi den er så synlig: Den ville signalisere til enhver som kommer til Genova og vil be, men ikke kjenner byen, hvor det finnes en moské».

Hussein erklærer seg villig til å forhandler om dimensjonene: «Vi kan diskutere prosjektet, og la være å bygge veldig høyt, men for oss er minareten like viktig som halvmånen». Derimot finnes det ingen problemer hva angår muezzinens rop: «Vi vet at Genova ikke er en muslimsk by, og stemmen ville bare høres fra innsiden av moskeen». Men før minareten kommer moskeen, og veien mot dens bygging er alt annet enn enkel. I løpet av bare to timer fredag samlet komiteen mot moskeen, bestående av representanter fra Verdienes Italia og de to kristelig-demokratiske partiene i tillegg til høyresiden, 1.600 underskrifter blant byens borgere med krav om konsulterende folkeavstemning.

Vincenzi er mot: «Dette er et illegitimt initiativ: Man kan ikke avholde folkeavstemning om en konstitusjonell rettighet som religionsfriheten». Regionen Ligurias guvernør Claudio Burlando maner til forsiktighet hva angår minareten: «Man må være på vakt mot utnyttelsen av symboler». Etter erklæringene fra Mahamed Farouki, muslim og leder for organisasjonen Fargerikt Italia, som er tilhenger av folkeavstemning så lenge lovlige innvandrere kan delta, holder Burlando døren åpen for en slik løsning: «Dersom ideen om folkeavstemning som instrument for konsultasjon med befolkningen og oppnåelse av konsensus, også deles av muslimene, kunne det være en vei å gå». Men genovesernes misnøye er følbar.

I byens vestlige strøk (tradisjonelt til venstre politisk og bebodd av arbeidere) hvor det islamske samfunnet har skaffet til veie arealer for bygging av moskeen, har det i løpet av de siste to årene oppstått en folkelig motstand av en slik art at det nå er nødvendig å finne en annen plassering. Men hvor? Det ligger til rette for ideen om havnen, hvor det under middelalderen befant seg en moské. «Vi liker ideen — sier Hussein — , det ville gi et signal om den historiske kontinuiteten av det muslimske nærværet i gjensidig fordragelighet». Innbyggerne i gamlebyen liker ideen langt mindre, og det var først og fremst disse som fredag kom frem fra bydelens smug for å undertegne anmodningen om folkeavstemning.

Erika Dellacasa
Corriere della Sera, 28. juli 2008

Oversatt av Christian Skaug

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.