Interlude

En politimann i Texas ser merkelige, uforklarlige fenomener på himmelen og greier å filme dem. Larry King hadde politimannen og to andre lokale størrelser fra Stephenville på lufta. En senior-forsker fra SETI-instituttet var skeptisk, men avviste ikke fenomenet. Red.s linje er for dårlig til å se alle de ni klippene på youtube. Men kanskje noen andre har tid og interesse. Det er vel et tema som aldri slutter å fascinere: Er vi alene?