Europarådets kommissær for menneskerettigheter, Thomas Hammarberg, følger opp kritikken mot Danmarks innvandringspolitikk. De stramme reglene skaper økt fremmedhat slik at den muslimske minoriteter opplever hærverk på sine gravsteder, hevder EU-kommisæren. Integrasjonsminister Birthe Rønn Hornbech avviser kritikken, og mener Hammarberg er dårlig informert om Danmark og danske forhold.

I følge EUs kommissær for menneskerettigheter Thomas Hammarberg er EUs kommissær for menneskerettigheter nøytral, upartisk og utenforstående, men søker å fortolke og anbefale ut i fra de eksisterende avtalene som Danmark allerede har ratifisert:

I 2007 fulgte han op på den kritik, som hans forgænger Alvaro Gil Robles ad flere omgange fremførte, bl.a. at Danmark burde afskaffe 24-årsregel og starthjælp, ligesom man burde tage mere aktive skridt til at imødegå fremmedhad I Danmark.

»Der er åbninger for eksempel for afviste asylsøgere, der nu kan bo uden for centrene. Det giver mig det håb, at dialogen giver mening, men reglerne er fundamentalt de samme og unikke i Europa. Vi blander os ikke i dansk politik. Vi er neutrale, upartiske og står udenfor, og vi prøver efter bedste evne at fortolke de aftaler, som Danmark allerede er en del af. Jeg håber, at vores anbefalinger har en vis troværdighed, men ind til nu har de ikke haft nogen effekt, men det håber jeg, at de får i fremtiden – særligt når EU skal formulere en fælles politik på området, hvor mit håb er, at vore anbefalinger sidder i baghovedet på den danske regering.«

Til Berlingske Tidende sier Hammarberg at hans største bekymring er at politiske krefter i andre europeiske land kan tenkes å la seg inspirere av Danmarks innvandringspolitikk og legge seg på en mer restriktiv linje.

EU-kommissæren mener at problemet med den danske regjeringens stramme innvandringspolitikk er at den får en smitteeffekt i form av rasisme og fremmedhat: når landets overordnede politiske diskusjon handler om å begrense innvandring, så risikerer Danmark at de innvandrerne som alt er i landet blir sett på som uønsket:

»Ministeren (Birthe Rønn Hornbech, red.) ser en skarp adskillelse af en stram politik og et tolerant samfund. Jeg kan kun sige, at de rapporter, som jeg får, viser, at den stramme politiske kurs smitter af og at der visse steder er tendenser til fremmedhad. Det gælder bl.a. gentagen hærværk mod muslimske gravsteder, der ødelægges og overmales med hagekors. Det er ikke regeringens politik, naturligvis, men det smitter af. «

Integrasjonsminister Birthe Rønn Hornbech i regjeringspartiet Venstre avviser kritikken fra Europarådets kommissær for menneskerettigheter, og sier at spørsmålene Hammarberg tar opp til forveksling er lik de som kommer fra den politiske opposisjonen i Danmark.

Jyllands-posten: Europarådet: Fremmedhadet lever i Danmark

Berlingske Tidende: Danmark som det dårlige forbillede