riccardo.jpg

Rettssaken mot guttene som mishandlet 16 år gamle Riccardo Campogiani til døde på en ungdomsfest på Kungsholmen, er blitt en saga, ikke bare om ungdommer ute av kontroll, men også om et samfunn som ikke greier gripe inn. Avstanden mellom aktor og forsvarere er blitt enda større. Aktor vil ha de tiltalte dømt for mord, drap eller mishandling til døde. Forsvaret krever full frifinnelse.

Pressen gjør ikke saken lettere fordi de som i alt som har med konflikter å gjøre, klynger seg til en nøytralitet som gjør det vanskelig å forstå hva som foregår. Informasjonen i saken er enorm, og det er liten tvil om at de tiltalte er voldsmenn med få eller ingen hemninger. Likevel skriver pressen som om også forsvarets argumenter veier like tungt. Det gjør det vanskelig å danne seg noe skikkelig bilde av hva som foregår. Man stanser ved fasaden. Det er likevel nok til å bli forskrekket.

For annen gang er nå graven til Riccardo vandalisert. To av de tiltalte på 16 og 17 år er innblandet i en ny mishandelsak. I august ifjor gikk de løs på en 16-åring på en hjemmefest, og jaget ham på samme måte som med Riccardo. To var også innblandet i en slåsskamp med tre andre ungdommer i januar. De tre, som ellers ikke akkurat var pyser, var så redde for de to guttene at de ikke våget vitne ansikt til ansikt. Dagens Nyheter skriver at de tiltalte opptrådte helt uaffisert av tiltalen.

(De kom till rätten med samma självsäkra uppsyn som under Riccardomålet.

De tre målsäganden uppträdde betydligt osäkrare. De vågade inte möta de åtalade och bad om att få vittna via mikrofoner i rummet intill.)

Dom i Riccardosaken faller tirsdag 6. mai.