Pastor Jeremiah Wright er seg selv, later ikke som. I en kirke der folk kjenner ham og hans måte kan det fungere, men på riksplan blir de samme uttalelsene ødeleggende. Wright stilte opp på den nasjonale presseklubben i Washington og fikk spørsmål om de kontroversielle temaene. Han vek ikke unna, og gjentok ting om USA som han må vite skader Obama.

Farrakhan: Mr. Wright praised Mr. Farrakhan’s ability to get 1 million people to march on the Washington Mall. Then, he added:

«He is one of the most important voices in the 20th and 21st century; that’s what I think about him. I said, as I said on Bill Moyers, when Louis Farrakhan speaks it’s like E.F. Hutton speaks. All black America listens. Whether they agree with him or not, they listen.

Now, I am not going to put down Louis Farrakhan any more than Mandela will put down Fidel Castro. You remember that Ted Koppel show where Ted wanted Mandela to put down Castro because Castro is our enemy, and he said, «You don’t tell me who my enemies are; you don’t tell me who my friends are.»

Louis Farrakhan is not my enemy. He did not put me in chains, he did not put me in slavery, and he didn’t make me this color.

The 9/11 Remarks:

On the excerpt of his sermon after the Sept. 11 attacks when he remarked that the «chickens were coming home to roost,» Mr. Wright first chided the questioner for not having listened to the entire sermon.

«Well, let me try to respond in a non-bombastic way.
If you heard the whole sermon, first of all, you heard that I was
quoting the ambassador from Iraq. That’s No. 1. But No. 2, to quote the Bible, «Be not deceived; God is not mocked, for whatsoever you sow that you also shall» — (he held his hand to his ear and the audience shouted «Reap!»)

Jesus said, «Do unto others as you would have them do unto you.» You cannot do terrorism on other people and expect it never to come back on you. Those are biblical principles, not Jeremiah Wright bombastic divisive principles.

The Remarks About America:

The government of leaders, those — as I said to Barack Obama, my member — I’m a pastor; he’s a member. I’m not a «spiritual mentor» — hoodoo. I’m his pastor. And I said to Barack
Obama last year, «If you get elected, November the 5th I’m coming
after you, because you’ll be representing a government whose policies grind under people.» All right? It’s about policy, not the American people.

And if you saw the Bill Moyers show, I was talking about, although it got edited, I was — do you know, that’s biblical? God doesn’t bless everything. God condemns something. And D-E-M-N, demn, is where we get the word damn. God damns some practices.

De som kjenner koden vet kanskje at Wright ikke mener det helt på den verste måten, at det er en jive-bibelsk måte å snakke på som svarte forstår, men ikke andre. At han gjentar dette midt i valgkampen, er vanskelig å forstå. Det er ikke cool, det er ødeleggende for Obama.


Wright Defends Church and Blasts Media

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂