Sakset/Fra hofta

Fremdeles kjører debatten i Norge langs de gamle spor, alltid med Adolf Hitler i bunnen. Det er et merkelig negasjonenes evangelium, påberopelse av nazismen under moralismens banner. Det dyrkes fremdeles av de gamle gutta i Dagbladet, jfr. dagens Halvor Elvik: Sivs Godlia-resept

Fremskrittspartiets valgsuksess har bidratt til å drive norsk innvandings- og asylpolitikk mot høyre. Bjarne Håkon Hanssen har på mange områder utformet en politikk på dette området som er en slags Frp-light. Der ligger en del av forklaringen på hvorfor Siv Jensen, og hennes frontkjemper Amundsen, nå må ta så hardt i for å kunne følge Hagens oppskrift foran stortingsvalget neste år. Norge fører allerede en svært restriktiv asyl- og innvandringspolitikk.

Mange har glemt at det ligger en innvandringsstopp i bunn. De menneskene med mørk hud som slipper inn på tross av denne innvandringsstoppen, gjør det med hjemmel i internasjonale avtaler og konvensjoner som Norge har sluttet seg til. Dette avtaleverket er det internasjonale samfunns utilstrekkelige forsøk på å forhindre nye store og små historiske skampletter av samme type som da mange nasjoner og regimer slo døra i ansiktet på jøder på flukt fra Hitler og hans nazistiske massemordere.

«Frontkjemper» og brunt grums. Godlia-møtet påkalles, og mennesker med «mørk hud» omtales som om vi levde i The Deep South. Det er begreper og retorikk fra verden av igår. NRK følger opp med samme metoder når de den ene dagen lar Frps Per Willy Amundsen stå frem som ekstrem med sin nye utlendingspolitikk og dagen derpå finner en forsker som sier at dette er jo den politikken som dagens regjering følger. Dermed har man blokkert ikke bare for Frp, men også for forsøk på nytenkning innen regjeringen.

Det slår meg at Frp med sin form er blitt et kjærkomment våpen for de etablerte mediene. Det er dannet en Frp-sjablong, og den kan kjøres frem som karikatur for å stanse all ny erkjennelse. Frp er selv lite klar over hvordan the establishment bruker deres egen merkevare mot dem selv. Det har med dannelse og kontroll av definisjonsmakt å gjøre. Så lenge Frp ikke behersker den borgerlige dannelsen, vil de ikke kunne hamle opp med journalistene fra middelklassen.

Målet er: La oss slippe å snakke om virkeligheten uten filter.