Nytt

Norsk Innvandrerforum foreslår at innvandrerbarn skal kunne bære hjemlandets flagg i 17.mai-tog. Men leder av 17.-mai-komiteen, Aamir Sheikh sier nei. Bare norske, samiske og FN-flagg er tillatt.

– Det ville gi en positiv bekreftelse av minoritetselevers kulturelle bakgrunn, opprinnelse og språk. Det vil også gi et signal om at Norge har blitt et flerkulturelt samfunn, sier Athar Ali.

– Hvorfor akkurat på Norges nasjonaldag?

– Vi tenker at minoriteters kulturer, språk og drakter er en del av det norske samfunnet. Minoriteter feirer også 17.mai. Derfor tenker vi at de kan vise sin egenart i tillegg til det norske ikke istedenfor det norske, sier Athar Ali.

Ali bemerker at på 35 % av barneskolene i Oslo er minoritetene i flertall, og således ikke lenger noen minoritet. Mange er født i Norge, og Norge er således hjemland. Dagen markerer norsk tilhørighet og historie. Hvorfor feks. pakistansk tilhørighet skulle markeres, begrunnes ikke. Noen vil heller oppfatte det som en markering av separatisme, men dette problematiseres ikke av NRK.

Ønsker mer fargerik 17.mai