Kan alt være løgn? Nestor i norsk kvinneforskning og SV-veteran Berit Ås holdt et foredrag om 9/11 i – av alle ting – Det Sjømilitære Samfund i Horten, som munnet ut i «spørsmålet» – kan alt være løgn? Kan også flyene som rammet tvillingtårnene ha vært bedrag og manipulasjon, «spurte» Berit Ås. Hun er bare en av flere godt voksne på venstresiden som «våger» å utfordre den offisielle versjonen.

Det hevdes at 9/11 forandret USA. Nå kan vi kanskje konstatere at 9/11 også har forandret venstresiden i store deler av Vesten.

Berit Ås sitt foredrag er nattsvart lesning for en som kommer fra venstresiden. Det er prinsipielt ikke stor forskjell på Horst Mahlers bevegelse fra RAF til ytre høyre i tysk politikk og det Berit Ås serverer. Ås sine tanker er et forræderi mot noe av det viktigste i den radikale bevegelsen: skepsis til tro og autoriteter. Det Berit Ås omfavner er ren overtro – irrasjonalitet.

Journalist i Gjengangeren, Stian Ormestad, har en treffende tittel: Sterk kost i diskusjonsforum.

I en global verden har myter sprengkraft. Myten om at USAs regjering sto bak tidenes terrorangrep mot sitt eget folk, må være den sterkeste siden Sions Vises Protokoller satte i omløp planen om at jødene arbeider for verdensherredømme.

Motiv

Berit Ås gikk langt i å antyde at USA trengte terroranslaget mot tvillingtårnene 11. september 2001 for å få gjennom flere ting; Krigen i Afghanistan, krigen i Irak, for deretter å få kontroll over oljeressurser, og for å innføre patriotloven på hjemmebane. Sånn sett kan terroranslaget være løgn – kan det ha vært USA som sprengte sine egne?

Forberedelser – indikasjoner

…..videreformidlet påstander helt ned til detalj – også om eierne av World Trade Center. Bygningene ble rett før terrorangrepet forsikret for mange milliarder kroner, samtidig som det ble bestemt at all asbesten i tårnene måtte fjernes – tårnet var bygd i «asbest-tida» på 60-tallet – kanskje det var like greit å pulverisere hele bygningsmassen og få igjen på forsikringen?

Stikkord er «rett før», «flere milliarder» og plutselig et tilleggsmotiv: asbesten! Like godt å slå flere fluer i ett smekk! Asbest, forsikringssum og et par kriger?

Be «terroristene» om unnskyldning!

Rett etter 9/11 dukket det opp påstander om at flere av kaprerne befant seg høyst levende i Saudi-Arabia og andre steder. Personer sto frem og påsto at de var en av de 19. Påstandene døde hen. Men Berit Ås tror på dem. Hun mener USA bør be kaprerne om unnskyldning!

– Underlig er det også at det i dette infernoet bare ble aske og støv igjen på Ground Zero. Men én ting klarte seg på mirakuløst vis – passet til en av terroristene, sier Ås. Det er blitt brukt som bevis, øyensynlig uten at folk har stilt spørsmål. Ås mener det mangler folk som stiller seg spørsmål – for ubesvarte spørsmål er det nok å ta av.

– Hvordan kunne det ha seg at myndighetene hadde listen over kaprere klar allerede før det siste flyet hadde kollidert? Flere av disse muslimene som er identifisert med navn og bilde har meldt seg og gitt beskjed om at de lever i beste velgående. Hvordan kan det ha seg? Hvorfor får ikke disse en beklagelse – og enda viktigere, hvorfor spør ikke folk om hvem som da kapret flyene hvis ikke de som allerede har fått skylda ikke har gjort det?

Synsbedrag og manipulasjon

Folk som svermer for 9/11-konspirasjonene og regnes som samfunnets støtter, pleier vanligvis å nøye seg med å antyde og stille spørsmål. Berit Ås er ikke skvetten. Hun mener at det kanskje ikke var fly som fløy inn i tvillingtårnene, det var et synsbedrag. De tusener på Manhatten som etter at det første flyet rammet, sto fjetret og betraktet World Trade Center, så et bedrag da det andre flyet rammet det sørlige tårnet.

Det er standard blant 9/11-konspiratørene å si at bygningene falt sammen pga. arrangerte detonasjoner. Men hvordan de som planla dette kunne koordinere dette med kaprerne, er ikke kommet klart frem, hvis ikke USAs myndigheter da dirigerte dem? Berit Ås går enda lenger: Hun sier flyene kanskje ikke eksisterte!

– Hvordan kan det ha seg at alle har sett flyene fly inn i bygningene på tv, hvis til og med det kan være juks?

– Det er rart, da… at et av disse opptakene viser et fly som flyr gjennom bygningen og kommer like hel ut på andre siden, mener Berit Ås som også stiller spørsmålet om videoopptakene av flyene som kolliderer i tårnene er manipulert. Og at noen av datamanipulasjonene ikke fungerte helt da det ble sendt på tv.

Fjernet fort

– Det er ingen spor av fly i opptakene av tårnene som raser sammen. Restene etter tårnene ble fjernet fra Ground Zero før noen fikk gransket det – vi får kanskje aldri greie på hva som egentlig skjedde, sier Ås som også redegjorde for en teori om at tårnene ikke raste på grunn av fly, men på grunn av eksplosjoner i kjelleren under bygget.

Fallout

9/11 har hatt mange følger. Berit Ås sine voldsfantasier er en av dem. Det må regnes til terroraksjonens resultater at kjente akademikere og politikere i et trygt sosialdemokratisk samfunn blir «høye» på fantasier om at USAs regjering drepte 3.000 av sine egne borgere for å kunne gå til krig i Afghanistan og Irak, og for å kunne innføre Sikkerhetsstaten hjemme.

I 1984 ble det konstatert at «1984» ikke inntraff. Nå er det her, men som skrømt i hodene på venstresiden.

Venstresidens forhold til vold har alltid vært problematisk. Med 1968 ble det betent: Vold ble romantisert.

Essensen av Al Qaida-ideologien er at verden ikke eksisterer annet enn som skueplass for deres fantasier. De 9/11-mytomane følger i deres fotspor. De gjør USA til hypervoldsmakt, og fullfører dermed en viktig funksjon i bin Ladens plan. Fienden er på innsiden av hodet.