Av Arnt Folgerø Middelklassen, vårt samfunns dominerende klasse, har en selvforståelse som kan minne om adelen i tidligere tider. Dens «frigjøring» fra naturen og den materielle produksjonen med påfølgende liksomforhold til virkeligheten er også en frigjøring fra hjemsted, land, historie, kultur og etnisitet på samme måte som kapitalen, som heller ikke har noe fedreland eller […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.