Sakset/Fra hofta

Det gjør noe med en å være jøde i Norge og visse andre europeiske land. Det forteller Nina Grünfeld om i en vár og personlig kronikk i Aftenposten. Jeg traff Nina for noen år siden. Da var hun ikke så opptatt av det jødiske. I mellomtiden har hun opplevd noe, gjennom faren. Når han blir truet blir hele famlien berørt.

Det sterkeste er at Berthold og kone måtte flytte ut av huset pga sikkerhetsrisiko. De sto på en liste som ble funnet i forbindelse med skytingen mot synagogen i Bergstien.

Det faktum at Berthold tidligere hadde uttalt seg som rettssakkyndig i en av de tiltaltes disfavør, og at han dessuten var jødisk, medførte at overvåkningstjenesten anså Berthold og hans kone, Gunhild, som usikre i eget hjem. De måtte flytte. Berthold ble tildelt trygghetsalarm.

Trusselen min far mottok sist høst gjorde både ham og familien opprørt. Det var som om verden var blitt farligere. De gale var galere, og ekstremistene fortonet seg mer ekstreme. Dessuten var han blitt en gammel mann og min mor Gunhild slagpasient. For dem var det en belastning ikke å kunne bo hjemme, ikke å kunne sove i egne senger.

Det er helt riktig observert. Verden er blitt galere. Men hva gjør vi med det?

Det gjør noe med en

vi kommer tilbake til denne art.