Forfatteren Karsten Alnæs skjønner litt for mye på sine eldre dager. Det er farlig kunnskap. Alnæs forsøker å omgås den med varsomhet, men viser nok til at han blir angrepet.

Han har forstått noe av dynamikken som gjør at vår frihet innsnevres. Vi fratar oss selv dette handlingsrommet. Det er vel verdt en psykologisk studie, og ettertiden kommer sikkert til beskjeftige seg med disse kollektive forestillingene.

I dagens kommentar i Aftenposten skriver Alnæs om jødene og spør om det er plass til dem i Norge.

Skuddene mot synagogen i Oslo for et år siden røper hva som er på gang. Jødiske venner forteller at de i stadig større grad blir trakassert og føler seg truet. Og ytringsfrihetens fane bæres så høyt her til lands at antisemittiske utsagn som at jødene «ikke er mennesker, men parasitter som må renskes ut» og «vårt folk blir plyndret og ødelagt av jøder som suger vårt land tomt for rikdom» godkjennes som ikke rasistiske utsagn når noen bringer slike uttalelser inn for domstolene.

På bakgrunn av dette synes det meningsløst at inkluderingsministeren drar på korstog mot skribenter og andre fordi han mener det kan være ekskluderende og uheldig når vi tar i bruk ord som «fremmedspråklig», «ikke-vestlig», og «annen generasjons innvandrer».
..
Det er ikke lenger opportunt å beskytte jødene slik de har krav på. Men den selvgode norske forkynnelsen av ytringsfrihetens grenser får lite gjenhør internasjonalt. Kulden og fiendtligheten øker. Det er på tide å handle slik at en utsatt gruppe igjen kan tørre vise ansikt.

Jeg er redd Alnæs tar feil på siste punkt: den norske insensitiviteten for jødene deles med flere andre land, blant dem Storbritannia og Frankrike.

Men hvis han mener den norske selvgodheten: evnen til å rose seg selv, og gjøre det stikk motsatte av hva man sier, så har han rett. Det er en særegen norsk øvelse.

Som en konsekvens av dette er det blitt svært vanskelig å skrive direkte og si høyt hva man virkelig mener. Noe av resonansbunnen er borte. Jeg vil tro det plager Alnæs.


Er jødene i Norge mindre verd?