Sakset/Fra hofta

Kvalitetsavisen Die Zeit har en artikkel om antisemittisme i Norge. Et historisk tilbakeblikk: Grunnloven, paragraf 2 og senere Quisling. Forsiktig hva gjelder samtiden. Sneier innom det avslutningsvis. Forfatter er en «skandinavist» som bor i Oslo og Berlin.

Men kanskje kan artikkelen være et eksempel på at ideologiske tendenser i det lille landet mot nord også vinne oppmerksomhet utenfor Norges grenser. At det kan tenkes at feks. behandlingen av Israel og jødene vil bli behandlet av utlendinger som lærer seg norsk. Det skal man ikke se bort fra og «alt» er elektronisk tilgjengelig. Posisjonen som fredsnasjon forplikter og det kan tenkes at andre vil finne korrelasjoner som skurrer.

Vi kommer tilbake til art.


Das verbotene Land