Nytt

Danmark tok sist uke mot 200 irakere som har hjulpet den danske styrken i Irak. Amnesty International roser Danmark og ber andre land med tropper i Irak om å gjøre det samme.

Samtidig unngår danske myndigheter å ta inn kvoteflyktninger fra Irak. Tilbakemeldingen fra kommunene er at de er vanskelig å integrere. I stedet tas det inn kongolesere og burmesere.

En lovendring i 2005 gjør det mulig å velge ut flyktninger etter integrasjonspotensiale.

I 2005/06 kom det bare fire irakiske kvoteflyktninger til Danmark, mot 295 burmesere.

Vurderingen om integrationspotentiale er lavet på baggrund af en rundringning, som Udlændingeservice har foretaget til flere kommuner, der huser flygtningene. Den viser også, at irakiske flygtninge er svære at integrere.

I et brev fra Udlændingeservice til Integrationsministeriet anbefales det at tage en gruppe congolesiske flygtninge, fordi de har stort integrationspotentiale: Det er det generelle indtryk, at uddannelse prioriteres højt. De fleste behersker fransk i både skrift og tale. Meget få betegnes som analfabeter.

Alene sidste år kom der 231 congolesiske kvoteflygtninge til Danmark.


Flygtninge fra Irak kommer bagest i køen