Nytt

Danmark andel av mottatte kvoteflyktninger fra muslimske land har sunket fra 84 til 11 prosent i løpet av 2 år. En av årsakene er endringene som ble gjort i utlendingsloven i 2005.

Endringene innebærer at kvoteflyktninger skal velges ut fra integreringspotensialet i Danmark, og dette har fått følger for hvilke land Danmark mottar flyktninger fra. Danske kommuner har gode erfaringer med flyktninger fra Burma og Kongo, sier Eva Singer i Udlændingeservice:

– Vi har de siste årene tatt imot flyktninger fra Burma og Kongo. Dette har vi gjort for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) mener at det er størst behov blant disse flyktningene, men også fordi kommunene har gode erfaringer med burmesere og kongolesere. Begge befolkningsgrupper er flinke til å integrere seg i Danmark, sier Singer.

Jesper Langballe fra regjeringens støtteparti Dansk Folkeparti er godt fornøyd med kursendringen.

– Tiden har lært oss at det stort sett ikke er noen integrasjonsproblemer med andre befolkningsgrupper enn muslimene. Dem er det til gjengjeld store problemer med, sier Langballe.

Dagsavisen: Danmark har lukket døra for muslimske kvoteflyktninger