Kommentar

Politisk er vi fremmedgjort fra USA, men sosialt ligner vi mer og mer. Tweendom gjenkjenner vi umiddelbart. Man kan endog si at det mentalt gjelder store deler av dagens Norge.

Hva er tweendom? Tweendom kommer av between, som er aldersgruppen 8 til 12, mellom barndom og pubertet. De utvikles som vi vet mye fortere enn før: er store inne i hodet, mens kroppen ennå henger igjen. De representerer et økende marked.

Tweens are worth studying. They are the future. In fact, they are also the present. The US military and their families are at war in Iraq and Afghanistan, but the rest of America is shopping or watching the Disney Channel or dreaming of becoming American Idols.

Right on target. Er ikke dette en beskrivelse som passer ganske godt til store deler av det offisielle Norge? Alle vil være Hannah Montana. Er ikke SUs Kirsti Bergstø egentlig bare hentet ut av Disney Channel: Leave us kids alone. Vi er mot krig.

Amerikanerne er fantastiske flinke til å lage acronymer. KGOY står for «kids getting older younger», også kalt «age compression» – mer erfaring dyttes inn /suges opp i unge hoder enn før. Modeller fra film, TV og internett sirkulerer i en voldsom fart. Det amerikanske klesmarkedet for tweens er verdt 11 milliarder dollar.

Men tweendom er noe mer enn kommersialisering av en ny gruppe barn/nesten-ungom. Det er også en slags psykologisk førpubertet som er karakteristisk for cyberalderen.

På den ene siden er den karakterisert av at barn/unge er sofistikerte lenge før tiden. De kjenner og vet ting som tidligere generasjoner var gamle før de visste. Men samtidig er de naive.

Tweens er «grønne», for miljøet. Men også for shopping.

It is encouraging that the tween generation has taken global warming as well as global shopping to heart. The world is knit ever closer. It is itself in a «tween state» – poised betwen hope and menace.

Roger Cohen: Twixt 8 and 12, the tween (Herald Tribunee 12. juli 2007)