Nytt

Arbeiderpartiets Jan Bøhler foreslår å kutte kontantstøtten i Oslo for å bekjempe kjønnsslemlestelse og tvangsekteskap.

– Kontantstøtten bidrar til at innvandrere og deres barn isoleres fra det norske samfunnet. Andelen norske familier som bruker kontantstøtten i Oslo går ned, samtidig som den har gått opp i minoritetsfamilier, sier Bøhler.

Hele 84 prosent av de ikke-vestlige innvandrerne i Oslo benytter seg av kontantstøtteordningen, noe Bøhler mener kan føre til at Norge får en ny underklasse som består av isolerte og ressurssvake innvandrere som ikke får med seg aktuelle samfunnsdebatter.

– Når innvandrerkvinner ikke presses til å delta i samfunnet, får de heller ikke med seg den debatten som går om omskjæring og tvangsekteskap, sier Bøhler.

Bøhler foreslår at avviklingen av kontantstøtteordningen bør prøves ut i Oslo før den eventuelt avskaffes i resten av landet.

Dagbladet: Ap vil kutte kontantstøtten i Oslo