Sakset/Fra hofta

Jan Bøhler (Ap) er en handson-politiker. Han vil at Oslo skal avskaffe kontantstøtten fordi det fører til segregering av innvandrerkvinner, og gir dermed barna et handikap. Men KrFs stjerne May-Helen Molvær Grimstad kaller forslaget «hinsides» og sier det er diskriminerende.

Det hadde vært interessant om VG hadde bedt Molvær Grimstad utdype hva som er diskriminerende ved forslaget om å avskaffe en ordning som gjør at ikke-vestlige kvinner blir isolert fra samfunnet. Men det slipper KrF-politikeren. Ordet «diskriminering» er blitt et sesam-sesam som stanser all debatt og er forklaring god nok i seg selv.

Hun mener Bøhlers utsagn om at innvandrerkvinner ikke klarer å følge med i samfunnsdebatten når de er hjemme med barn er diskriminerende.

-Det eneste man oppnår ved å kutte kontantstøtten er at disse familiene får dårligere råd, sier Molvær Grimstad.

Også Frps Ulf Erik Knudsen er utrolig nok skeptisk.

Det er vanskelig å komme med nye tanker. For et par uker siden foreslo Frp å oppheve reglen om at tre års botid i Norge automatisk gir stemmerett ved lokalvalg. Partiet vil forbeholde stemmerett til norske borgere og vil ha språktekst.

Unge Høyres Torbjørn Røe Isaksen hadde ikke sans for forslaget. Han sa han var for å utvide stemmeretten, ikke ta den fra folk.