Sakset/Fra hofta

Det er forbløffende, men sant: Fremskrittspartiet går inn for kontantstøtte, og vil sogar øke den, selv om det bidrar sterkt til at innvandrerkvinner ikke kommer ut i arbeidslivet og ungene deres ikke lærer norsk.

I anledning forslaget om at kontantstøtten utvides og heller gjøres om til betalt ferie, uttaler Ulf Erik Knudsen, Frps representant i familie og kulturkomiteen på Stortinget.

— Det er ikke aktuelt for oss å støtte et slikt forslag. Kontantstøtten bør tvert imot utvides, både i tid og kroner. Støtten er altfor lav i dag, og den bør i hvert fall dobles, sier Ulf Erik Knudsen i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.


Vil bytte ut kontantstøtten med ferie