Sakset/Fra hofta

Regjeringens varslede strakstiltak mot kjønnslemlesting – utdeling av løpesedler på Gardermoen flyplass – er i gang. Ressurspersoner fra det flerkulturelle kompetansesenteret Primærmedisinsk Verksted deler ut brosjyrer foran en stand med påskriften «Si Nei», og venter tålmodig på at personer i målgruppene regjeringen gjerne vil nå frem til skal rusle forbi.

Det er imidlertid de samme personene som rusler forbi et helt annet sted:

Der de nå står er det bare de som kommer fra toget som passerer. Alle som ankommer flyplassen med andre transportmidler kommer fra hovedinngangen, som ligger et langt steinkast fra standen.

– Dette er ikke riktig sted. Her kommer bare folk fra flytoget, og det er ofte for dyrt for vår målgruppe, sier Awale og henviser til at en enkeltbillett koster 160 kroner. Så langt i dag har de delt ut 40 brosjyrer, men det kunne blitt flere.

– Det hadde hjulpet om vi hadde sittet på riktig plass og møtt flere mennesker, sier Awale før de pakker sammen standen. Sist han forsøkte seg bort dit målgruppen ankommer flyplassen ble han geleidet tilbake til angitt sted av flyplasspersonale.

Departementet har fått beskjed om den lite strategiske plasseringen, og ressurspersonene håper nå at departementet organiserer det slik at standen kan oppstilles på et sted der målgruppen faktisk befinner seg.

Informasjonsstrakstiltaket har åpenbart sine mangler, og en liten justering later til å være et fornuftig tiltak. Et strakstiltak for å rette på strakstiltaket kunne kanskje være noe?