Sakset/Fra hofta

SV-politiker Inge Ryan sier til VG at det aldri var meningen å krenke noen med innlegget han var med på å forfatte i lokalavisen Namdalsavisa halvannen uke etter tragedien i Overhalla:

– Hensikten vår med dette leserinnlegget var å vise medfølelse med bygda og alle involverte som er nært berørt av denne forferdelige tragedien. Samtidig ønsket vi å hindre en økt fremmedfrykt på bakgrunn av det som har skjedd. Hvis noen føler seg krenket av det vi skrev så er det beklagelig og det var aldri meningen bak innlegget vårt, sier Ryan.

Hensikten var altså å vise medfølelse ved å påpeke en latent fremmedfrykt hos de pårørende og det lille lokalsamfunnet? Norske politikere finner det åpenbart passende å minne om at mennesker i sjokkartet sorg må huske på å reagere på korrekt vis, slik at ikke rasisme eventuelt får andre til å føle seg stigmatisert. Hva med for en gang skyld å holde fokus på de som har lidd det verste tapet først – før man ivrer etter å tillegge dem alle mulige negative egenskaper politikere innbiller seg at normale folk har?

Hvis dette er et eksempel på den medfølelsen norske politikere er i stand å utvise, så bør vi kanskje være takknemlige for at de ikke er direkte likegyldige eller fiendtlige?

VG: Ryan – ville vise medfølelse