Nytt

Regjeringen vil løse personellmangel i pleie-omsorgsektoren ved å utdanne og hente inn 100.000 helsearbeidere fra den tredje verden. Kan alle problemer løses med penger?

Det finnes ingen annen løsning, sier utviklingsminister Erik Solheim. Integrasjonsminister Bjarne Håkon Hanssen er enig.

Bente Slaatten i Sykepleierforbundet er ikke enig. Heller ikke Atle Sommerfelt i Kirkens Nødhjelp. Mangelen på helsearbeidere er skrikende i den tredje verden. Et slikt rekrutteringsprogram kan bidra til hjerneflukten.

Fremgangsmåten er merkelig. Eldrebølgen står foran oss. Istedet for å ta en offentlig debatt, griper regjeringen til pengesekken. Den slukker alle sorger.

Men de grunnleggende problemer: at det fødes for få barn, slik at alderssammensetningen blir skjev, og at pleie-omsorg ikke er attraktivt, blir ikke belyst.

I andre sammenhenger er regjeringen raske med å gripe til holdningskampanjer, hva enten det er mobbing, røyking, eller kjønnslemlestelse. Pleie-omsorg berører de grunnleggende faktorer i livet: foreldre som blir gamle og lever mye lenger enn før. Unge og middelaldrende må få vite konsekvensene: There is no free lunch. Et samfunn kan ikke deles opp i enkeltindivider som bare tenker på seg selv. Dette er en lang og tung prosess.

Pleie-omsorg-yrker må også gjøres attraktive, men disse problemene stikker mye dypere. De rører ved selve ego-tenkningen dagens samfunn appellerer til og bygger på. Men et samfunn kan ikke bestå uten solidaritet, også aldersmessig. Det er merkelig at en rød-grønn regjering, av alle, velger å betale seg ut av problemene.

Det er også tvilsomt om befolkningen ønsker et så stort innslag av fremmedkulturelle i en intimsfære som pleie-omsorg. Integreringsproblemer nevnes ikke. Hva med å rekruttere blant alle de fremmedkulturelle som går arbeidsledige, ikke minst kvinnene. Er de avskrevet?


– Norge må importere helsearbeidere

De neste tiårene vil Norge trenge over 100.000 nye helsearbeidere. Mange må trolig hentes i u-land, mener utviklingsminister Erik Solheim (SV).