Nytt

En italiensk domstol har tatt ut tiltale mot 26 amerikanere – de fleste CIA-agenter – for kidnappingen av egyptiske Osama Mustafa Hassan på åpen gate i Milano i 2003.

Også fem italienere er tiltalt, blant dem den tidligere lederen av den militære etterretningen, Nicolo Pollari.

Tiltalene, som er enestående i sitt slag, kommer etter at EU-parlamentet godkjenner en rapport som er sterkt kritisk til at flere EU-land har samarbeid med USA og CIA om såkalte «renditions» og «black sites» – flygninger av fanger til fengsler som offisielt ikke eksisterer, og hvor det mistenkes at det har foregått mishandling, eller overføring av fanger til land hvor tortur er rutine, som i dette tilfelle Egypt.

Det europeiske samarbeidet med amerikanerne er den senere tid kommet i søkelyset, slik det skjer i Tyskland, hvor et parlamentarisk utvalg har høringer om behandlingen av «Bremer-talibanen». Det har vist seg at Schröders regjering sa en ting utad, og gjorde noe helt annet i virkeligheten.

EU-parlamentets rapport er ført i pennen av en italiensk representant.

kilde: BBC