Kommentar

Vår kunnskap om indisk økonomi og næringsliv er lav til tross for at landet er verdens største leverandør av outsourcingstjenester, som drift av callsentre for internasjonale selskaper, programvareutvikling, drift av globale datatjenester, engineering, revisjonstjenester osv. Listen er lang og den røde tråden er tjenesteyting med høyt kvalitets- og kunnskapsinnhold basert på bruk av IT-teknologi. Mange norske selskaper kjøper slike tjenester i India i dag. Kombinasjonen av høyt kunnskapsnivå og lave lønnskostnader har gitt India en ledende posisjon som global tjenesleveranser. Her skiller India seg fra Kina som hittil har hatt sitt komparative fortrinn på billig industriproduksjon. I tillegg har landet utviklet en rekke kapitalsterke investormiljøer som har begynt å kjøpe selskaper utenfor landets grenser.

En inngrodd oppfatning blant nordmenn er at India fortsatt er et utviklingsland med en befolkning som sliter med klimakatastrofer og vedvarende lav levestandard. Sannheten er at landet de siste årene har hatt en årlig vekst i BNP på 8-10% som, selv om den ligger under Kinas vekst i samme periode, er eventyrlig høy sett i vestlig perspektiv. Den økonomiske veksten har løftet levestandarden og kjøpekraften betydelig.

Over 300 mill indere kan i dag defineres som middelklasse. Gruppen har stor kjøpekraft og konsumerer varer og tjenester helt på linje med tilsvarende grupper i vestlige land og gruppen er i sterk vekst. Dette har ført til de første store oppkjøp i utlandet de senere år.

Joe Leahy i Financial Times skriver om det største indiske oppkjøpet hittil:

«Suzlon is typical of an emerging breed of aggressive Indian companies led by Tata
Steel, which last week agreed the £6.7bn ($13.1bn, €10.1bn) purchase of Corus, the
Anglo-Dutch steelmaker, in India’s biggest foreign takeover yet. Forged in India’s harsh
business environment, these groups are seeking to secure the best of both worlds –
access to the lucrative markets of the developed world by owning companies in Europe
and the US, while maintaining their low-cost bases in India.»

India slår Kina i kostnadseffektivitet på en rekke områder. Det betyr at India i høyt tempo blir en like stor utfordring for USA og Europa som Kina. Et hjemmemarked på over 1 milliard mennesker, som gradvis øker sin kjøpekraft, gjør India til en utfordrer til Kinas ledende rolle i Asia . Et annet pre er at landet er et av regionens få stabile demokratier, mer forutsigbart enn de fleste av sine naboer.

Indias sterke økonomiske vekst vil øke presset på jordas ikke fornybare ressurser. Det er ikke usannsynlig at India vil innta 3dje eller 4de plassen i utslipp av klimagasser til atmosfæren i løpet av kort tid. India er på vei ut av skyggen fra Kina og vil sette sitt preg på utviklingen både globalt og i Asia. Vi bør begynne å følge bedre med.

Av Leif Rognan