Nytt

Diskusjonen om opprettelse av spesielle religiøse fridager for muslimer har vært i gang en stund. Nå har arbeidsgiversiden i Sverige gjort et fremstøt som kan sette i gang en utvikling hvor man får rett til å ta ut religiøst betingede fridager tilpasset den enkeltes religiøse tro. Expressen melder i dag:

«Ta helg när det passar»
«Låt helgdagar bli religionsneutrala så de kan tas ut när det passar. Det kräver arbetsgivarorganisationen Almega, Svensk Teknik och Design, i förhandlingar med facket.

Personer med annan tro än den kristna måste ta tjänstledigt för att fira sina helgdagar, vilket Magnus Kendel, chefsförhandlare för Almega, Svensk Teknik och Design, tycker är konstigt.
– Varför ska man som shiitisk muslim vara ledig på trettondagen om man vill vara ledig och fira ashuradagen? Jag tror att det här kommer att gälla på arbetsmarknaden i stort i framtiden, säger han till tidningen Metro.»

Forslaget, som er i tråd med definisjonen på det sekulære samfunnet vil nok, til tross for dets indre logikk, få søta bror til å protestere. Hvordan kravet skal løses i praksis vil nok bli en varm potet når man skal definere hvilke fridager som er religiøst betingede og hvilke som «bare» er «vanlige» fridager.

Forslaget innebærer avvikling av alle offisielle religiøst betingende helligdager Disse legges i en pool med fridager som den enkelte kan disponere etter avtale med arbeidsgiver.

En sannsynlig effekt av en slik reform vil være at flere velger å arbeide på dager andre benytter som en religiøs fridag. Mange vil nok se på dette som et eklatant angrep på Sveriges religiøse og kulturelle forankring. Det ligger mye sprengstoff i denne saken.

Av Leif Rognan