Nytt

Hallgrim Berg, stortingsrepresentant for Høyre fra 1981 til 1997, mener at Europa er i fare og at det er på tide at vi stadfester vår kristenbaserte, demokratiske arv. I sin nye bok «Amerikabrevet» tar Berg et oppgjør med den demografiske trusselen Europa står overfor, og den totalitære tankegangen som er på fremmarsj i form av islamisme, skriver Nytt Om Politikk.no.

På årsmøtet til Buskerud Fremskrittsparti presenterte han nylig noe av innholdet i boken sin, og ifølge avisen Fremskritt refset Berg såkalte euroarabiske brobyggere – blant dem Norge, som mener dialog skal løse trusselen fra islam. Dialog er ifølge Berg «enveiskjøring» der vi i Europa tillater holdninger som «truer hele vårt demokrati».

I boken kritiserer forfatteren blant andre FN for ikke å fungere i forhold til terrorisme og islam, og tar til orde for opprettelsen av en ny atlantisk organisasjon som bør ledes av USA.

Hallgrim Berg var den eneste deltager i Europarådet som i 1991 kritiserte rapporten «Islams bidrag i den europeiske kulturen» for ikke å innholde noe om kvinners posisjon, menneskerettigheter og åndsfrihet.

Nytt Om Politikk: Hallgrim Bergs oppgjør med islam

Les også

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Les også