Sakset/Fra hofta

Finnes det et alternativ til de herskende tanker om en toleransens laissez faire? Det gjør det bestemt. Både i Danmark og Storbritannia er det flere bøker som tar et oppgjør med den rådende ideologi. En slik bok er antologien «Storm over Europa».

To land som står Norge nær har utviklet kritikk av dagens dialog- og rettighetskultur. Norske journalister prøver å fremstille det som Danmark har havnet i en reaksjonær bakevje. At det faktisk var danskene selv som gjorde opprør ved valget i 2001 forties. To muligheter er åpne: Danmark styres av en slags junta, eller danskene som folk er blitt rasister. Det siste er påstått av flere.

Men da melder man seg selv ut av en livgivende debatt. Den størkner og blir til skyttergravskrig. Det er mye av det i Danmark også, men motkreftene er sterke nok til å føre an i debatten. Ikke minst fordi Danmark har tre aviser som slipper nye tanker til: Berlingske, Jyllands-Posten og Weekendavisen. I Norge må man trygle for å få inn et innlegg, sterkt beskåret, i rikspressen. Det gidder man til sist ikke bale med.

Arne Hardis konstaterer i Weekendavisen den negative mottakelsen, som er ufortjent ifølge ham:

Bogen er enten blevet fortiet, glemt, forbigået eller skældt ud for det værste. Der blev dømt »standret«, »filosofisk tågehorn« og »højresnoet« og det endda i Jyllands-Posten, og så kan det næsten ikke blive værre. Det skulle da lige være i Fyens Stiftstidende, som affærdigede antologien som »sludder« og enøjede fordomme. Resten har været tavshed.

Måske fordi de 15 indlæg fra velkendte historikere, forfattere, filosoffer, politikere, mv. ikke er ude i et spørgende anliggende, de mener, at islam er en trussel med udråbstegn og det hele, og de argumenterer – nogle glimrende, andre mindre prangende – for det.

Læg mærke til, at det ikke er islamismen, der afhandles, men selve islam. Her er ikke noget forsøg på at undgå alle de besværlige diskussioner ved at skære et hjørne af verdensreligionen og så gøre det hjørne til problemernes trygge og velafgrænsede reservat. Det er faktisk denne vilje til at diskutere selve islam, der gør den ellers noget enstonige bog værd at beskæftige sig med.

Lone Nørgaard og Tabita Wulff (red.): Storm over Europa. Islam – fred eller trussel? 256 sider, 285 kroner. Forlaget Holkenfeldt.

(vi kommer tilbake med egen anmeldelse)